Ceny za českou detektivku

15.6.2017

Srdečně zveme na tradiční vyhlášení cen za českou detektivní literaturu, které se uskuteční v úterý 20. června od 16.00 hod. v Muzeu Policie ČR (Ke Karlovu 453/1, Praha 2).

Na akci budou vyhlášeny Cena Jiřího Marka za nejlepší knihu roku 2016 a Cena Havran za nejlepší povídku, které uděluje Česká sekce Asociace autorů detektivní literatury (AIEP), ale také Cena České společnosti Sherlocka Holmese a Cena Společnosti Agathy Christie, obě za povídku.


Informace: František Špaček, telefon 606 626 512, e-mail ceskadetektivka@gmail.com

Vyhlášení soutěží pro rok 2017

6.12.2016

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již potřiadvacáté bude v roce 2017 udělena Cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, podvaadvacáté Cena Jiřího Marka za nejlepší knihu vydanou v uplynulém roce.

Výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2017:

Cena Jiřího Marka

Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru knižně vydané v roce 2016. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích. Za autora může knihu zaslat rovněž nakladatel.
Uzávěrka soutěže je 28. února 2017.
Knihy posílejte na adresu:
Lubor Falteisek
Teplická 40/270
190 00 Praha 9

Cena Havrana

Do Ceny Havrana může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek × 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či publikované v roce 2016. Porotci hodnotí povídky anonymně, je tedy třeba, aby autoři u povídky neuváděli své jméno a uvedli ho pouze v průvodním e-mailu. Autor nejlepší povídky obdrží keramickou sošku havrana a vybrané povídky budou zveřejněny ve sborníku nejlepších povídek roku 2016.
Uzávěrka soutěže je 28. února 2017.
Oproti předchozím ročníkům stačí zaslat povídky pouze e-mailem, a to na:
ceskadetektivka@gmail.com


Informace: František Špaček, telefon 606 626 512, e-mail ceskadetektivka@gmail.com

Výsledky předání cen AIEP

9.11.2016

Letošní předání cen AIEP se uskutečnílo 8. listopadu v 16 hodin v Muzeu Policie ČR


Cena Havrana

za nejlepší povídku napsanou nebo publikovanou v předešlém roce

Zuzana Rampichová - Taková malá nehoda
Celkem přihlášeno 32 povídek.

Cena Havrana je letos udělena po třiadvacáté.


Cena Jiřího Marka


za nejlepší román vydaný v předešlém roce

Jiří Slavíček - Zločin v lázních Karlsbad

Do soutěže bylo přihlášeno 16 knih.

Soutěž o cenu Národní protidrogové centrály k 25. výročí


Účast: 33 povídek od 26 autorů
Porota: ředitel NPC Jakub Frydrych, policejní rada Miloš Vaněček, tisková mluvčí Barbora Kudláčková, Juan Zamora, Věnceslava Dezortová

1. cena: Bouvard a Pecuchet – Jan Cimický
2. cena: Jak albánský dealer v Ostravě k českému pangaminu dovezenému z Amsterdamu přišel aneb jak to také může chodit v drogovém podsvětí – Miroslav Hájek
3. cena: Potěšení na mé straně - Beáta Soperová
4. cena: Cesta vzhůru – Lukáš Hrdlička

Cena Agathy Christie

uděluje Společnost A. Christie

Na základě hlasování členů Společnosti Agathy Christie byly v 18. ročníku soutěže vybrány tyto vítězné povídky:
1. místo - Lubomír Macháček: Oslí můstek
2. místo - Zuzana Vránová: Ztracený dopis
3. místo - Eva a Jiří Houserovi: Ukradnu ti život

Členové společnosti hodnotili na základě sborníku Nejlepší detektivní povídky roku, který obsahuje příběhy nominované na Havrana, a z povídek zaslaných přímo do Ceny SAC.

Cena České společnosti Sherlocka Holmese

uděluje Česká společnost Sherlocka Holmese
Jaroslav Čejka - Smrt v solné jeskyniFoto: František Špaček

AIEP – česká sekce Asociace autorů detektivní literatury

9.11.2016

souhrnná zpráva o 27 letech činnosti, od historie po současnost - Jan Cimický


V létě roku 1988 se sešla na Kubě z iniciativy španělských a mexických spisovatelů skupinka autorů detektivkářů z několika zemí, na příklad Paco Ignatio Taibo z Mexika, Rodolfo Valera ze Španělska, mezi nimi i zástupce tehdejšího Československa Jiří Procházka. Na tomto setkání se přítomní rozhodli, že vytvoří Světovou asociaci autorů detektivní literatury (AIEP) – Asociación international de escritores policiacos. Důležitým cílem této nově vzniklé asociace byla celosvětová rehabilitace žánru, který díky televizním seriálům, jež přestaly respektovat zákony boje dobra a zla a staly se pouhou přehlídkou násilí, hrubosti a bezcitnosti, tento žánr výrazně devalvovaly. V tehdejším Československu se na detektivku pohlíželo jako na něco podezřelého, protože detektivky byly nejprodávanější knihy na trhu a již první den, ve čtvrtek, kdy se na trhu objevovaly nové knihy, celý náklad býval vyprodán, i když náklad byl na dnešní poměry neuvěřitelný a dosahoval i sto tisíc výtisků. Bylo třeba i u nás vytvořit takové podmínky, aby se detektivní literatura dostala do normálního kontextu literatury, aby nebyla opovrhovaná a odkazovaná někam na smetiště. Bylo třeba zvýraznit její morální a etické poslání. Základní myšlenka podtrhovala nepochybnou potřebnost detektivního žánru a konstatování, že prvek napětí s sebou musí nést každá dobrá literární forma. Aby tento předpoklad byl doslova a do písmene naplněn, stali se prvními prezidenty této nové světové literární asociace nejprve Belgičan Georges Simenon a posléze Švýcar Friedrich Dürenmat (dalšími prezidenty se postupně stali Julian Semjonov, Švéd Karl Arne Blom či anglická autorka Suzane Moody, Jeremiah Healy z USA či Italka Carmen Iarerra).

Na základě postupného přihlašování jednotlivých spisovatelských skupin vznikl mezinárodní výbor. Jedním z místopředsedů se stal Jiří Procházka. Na základě rozhodnutí tohoto výboru byla svolána do Prahy v únoru 1989 mezinárodní konference o roli detektivní literatury v současné společnosti. Tato konference se konala na Dobříši. Zúčastnili se jí mnozí významní autoři – Suzanne Moddy z Anglie, Jürgen Albert z Německa i francouzští autoři Thierry Jonquet či Michel Quint. Zásadní téma bylo „Detektivní literatura a její role v dnešní společnosti“ a přednáška Jana Cimického na toto téma byla z češtiny přeložena do dalších jazyků. Z této konference vzešla i petice, podepsané všemi autory přítomných zemí, adresovaná prezidentu Husákovi s požadavkem, aby byl okamžitě propuštěn stíhaný Václav Havel.

Česká sekce AIEP se sešla na ustavující schůzi 18. 5. 1989 v Klubu českých spisovatelů. Z pozvaných 61 spisovatelů se dostavilo 40. Člen světového výboru Jiří Procházka informoval o dvou stálých sekretariátech v Moskvě a v New Yorku i třech literárních magazínech, které se vydávají – španělsky Enigma, anglicky Mystery a rusky Detektiv Politika.

Již v témže roce se čeští zástupci zúčastnili dvou mezinárodních akcí, jednak detektivního festivalu v Gijonu ve Španělsku, a také říjnového sjezdu AIEP v Acapulku, kde nás zastupovali delegáti Jan Šmíd a posléze i Jiří Procházka a Jana Moravcová.

Základní sestavu světové asociace AIEP tvořily od počátku tyto národní asociace: Arménie, Austrálie, Rakousko, Bulharsko, Bělorusko, Kanada, Chile, Kuba, Československo, Finsko, Dánsko, Francie, Gruzie, Velká Británie, Německo, Maďarsko, Island, Itálie, Kazachstán, Mexiko, Norsko, Pákistán, Polsko, Portugalsko, Rusko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Tádžikistán, Ukrajina, USA a Uzbekistán. Argentinu reprezentovali dva autoři (Juan Sasturias a Miguel Bonasso).

K definitivnímu ustavení české sekce a jejímu oficiálnímu schválení došlo již 18. prosince 1989, kdy byla schválena ministerstvem vnitra jako nezávislá spisovatelská organizace. Prvním předsedou se stal Václav Erben, komisi organizační zastupovali Roman Cílek, Vladimír Přibský, Jan Šmíd, Karel Štorkán a Zora Wolfová. Komisi tvůrčí a ediční zastupoval Václav Erben, Břetislav Hodek, František Jungwirth, Jana Volná a Ondřej Neff, komisi zahraniční tvořili Jan Cimický, Eva Kačírková, Jana Moravcová, Jiří Procházka a Jaroslav Veis.

Ve dnech 28. až 31.května vznikla Akademie evropského detektivního románu; jejím předsedou se stal Graham Green, víceprezidenty Karl Arne Blom (Švédsko), Rafael Ramirez Heredia (Mexiko), Juan Madrid (Španělsko), Jiří Procházka a Julián Semjonov (SSSR).

Krátce poté se podařilo vytvořit první čistě detektivní edici ADELA, kde začaly vycházet české detektivní romány, čehož se obětavě ujala Jana Moravcová, a zároveň i první překlady zahraničních autorů, které editoval František Cinger (např. Eric Wright, Robert Thomas). V průběhu let se objevovaly různé náměty, na příklad příběhy, povídky se čtyřmi konci po vzoru kinoautomatu, o nichž by hlasovali čtenáři.

Česká asociace se vždy aktivně podílela na práci světového výboru. Významně zde po Jiřím Procházkovi pracoval Jaroslav Kopic, a to jako místopředseda světového výboru s pověřením pro východní Evropu. O významném postavení českých autorů detektivní literatury svědčí i fakt, že se u nás v Praze ještě dvakrát konalo zasedání světového výboru. Poprvé to bylo v Průhonicích roku 1995, které garantoval právě Jaroslav Kopic, druhé zasedání bylo od 4. do 9. října v Praze v hotelu Ariston,

Záštitu nad ním převzal tehdejší ministr kultury Pavel Dostál. Součástí tohoto zasedání byla konference o násilí za účasti zahraničních hostů i významných osobností z naší strany, mezi nimiž byl plk. JUDr. Karel Malý, vyšetřovatel ÚV ČR - Orlické vraždy, filmový režisér Jiří Svoboda - Zločin na filmovém plátně, JUDr. Jan Hlaváček, ředitel KÚ – Vývoj forenzních disciplín, JUDr. Miroslav Antl, státní zástupce – Vraždy bílých koní, PhDr. Štěpánka Tůmová – Pachatelé vraždy očima forenzní psycholožky, PhDr. Karel Milička – Vývoj detektivní literatury, Mgr. Petra Vitoušová, prezidentka BKB – Oběti trestných činů, pplk. JUDr. Luboš Valerián, vyšetřovatel KÚV Ostrava – Případ „Apollo“. O vystoupení jsme požádali rovněž Jeremiahe Healyho (USA) – Dokáže detektivka inspirovat ke zločinu? a Erica Wrighta (Kanada) – Paralela násilí v životě a umění. Uvedení autoři i jejich příspěvky byli na špičkové úrovni. Na tomto zasedání byl prezidentem zvolen americký autor Jeremiah Healy. Opakovaně jsme se účastnili i zasedání mimo naši republiku – ve Španělsku v Barceloně a naposledy v Německu v Daunu a Lucemburku (Jan Cimický a František Cinger) roku 2004. Zde byla zvolena za prezidentku italská autorka Carmen Iarrera. Již na tomto setkání bylo zřejmé, jak se mění svět. Hlavní myšlenka těchto přátelských setkání se proměnila v hledání určitých konkrétních trhů, uplatnění atd. Ukazovalo se, že bude třeba se přizpůsobit počítačové invazi, přílivu jiných médií a v neposlední řadě i nástupu nových technologií v knihovnictví ve formě „čteček“. V určitém předstihu naše organizace založila již v roce 2002 své webové stránky.

Tradice autorů detektivní literatury je obecně uznávaná a Československo označováno za „detektivní velmoc“. Jména autorů, kteří se detektivnímu žánru také věnovali, jako Emil Vachek, Karel Čapek, Jan Trefulka, Vladimír Neff, Anna Sedlmayerová, Ladislav Fikar, Václav Erben, Eva Kačírková, Jiří Marek, Hana Prošková, patří k výrazným osobnostem české literatury.

Vzrůstající zájem o detektivní literaturu se projevil i u našich zahraničních členů, na příklad se našim členem stal Josef Škvorecký, žijící v Kanadě a do vzniklého FAN Klubu byly přijaty další osobnosti, na příklad kardinál Vlk či Magdalena Dietlová, oba velcí fandové detektivní literatury. V prvních letech byl předsedou české sekce AIEP Václav Erben, po něm převzal tuto funkci Jan Šmíd a poté Jan Cimický, Andrea Vernerová a v dalším období opět Jan Cimický. AIEP udělil dvěma svým členům titul „čestný předseda“, dnes již zemřelému Janu Šmídovi a následně i Janu Cimickému.

V prvních letech po vzniku Obce spisovatelů platilo, že předsedové nebo místopředsedové kolektivních členů byli v Radě obce spisovatelů, což se dlouhodobě respektovalo, dokud Rada obce měla nějaké finance a než začal postupný úpadek. V době předsednictví Evy Kantůrkové dostával i AIEP deset tisíc korun příspěvku na rok, což spolu s členskými příspěvky umožňovalo vyhlašovat soutěže a předávat ceny.

Cena Havrana za nejlepší povídku se udělovala a zatím uděluje od roku 1994, to znamená 22 let!

Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní vydaný román uplynulého roku se uděluje od roku 1995. Několik let jsme ve spolupráci s dcerou L. Fikara, paní Drtovou, vyhlašovali i Fikarovu cenu pro nejlepší rukopis, Ladislav Beran organizoval setkání se čtenáři v okresní knihovně v Písku na téma: „O zločinu převážně vážně“, František Špaček přišel s návrhem organizovat literární soutěž pro policejní složky např. na téma: můj nejhorší zážitek, můj největší případ apod. Pro členy AIEP byl připraven a v roce 1996 realizován zájezd po stopách dvou slavných detektivů, v Londýně na Baker Street 21 za Sherlockem Holmesem a následně v Paříži na Nábřeží Zlatníků za komisařem Maigretem. Zájezdu se účastnili i spisovatelé, kteří detektivky nepíší, na příklad Karel Pecka. Byla organizována soutěž ve střelbě na střelnici v Čimicích, účastnili jsme se na živém internetovém vysílání Radio vnitro – zejména Antonín Jirotka, Zoja Turková a Jan J.Vaněk, zajímavý nápad byl i pořádat veřejná čtení na policejních školách. Členové české sekce se také každoročně podíleli na organizaci a přednáškách Literárních Luhačovic, kde pro mladé autory mimo jiné byly zařazeny i přednášky a semináře s tématem detektivní literatury.

Ministerstvo kultury za ministra Pavla Dostála přiznávalo i granty pro malé organizace, takže příšivky od pěti do deseti tisíc na rok umožňovaly organizovat i další aktivity, které vždy vyžadovaly alespoň menší finanční příspěvek. Již deset let však ministerstvo zamítá naše žádosti a zdůvodňuje to změnou politiky přiznávaní dotací – od malých dotací malým organizacím přistoupilo k velkým dotacím především pro filmaře. Neodpustím si kritickou poznámku: nezdá se, že by milionové příspěvky nějak pozvedly naše filmové umění… Nám by i malé finanční částky umožnily více aktivity, než jen přežívat. V současné době tedy žijeme jen z našich příspěvků, které jsou hluboce symbolické, po celou dobu existence společnosti pouhých sto korun – a přesto je hodně z našich členů neplatí. Myslím, že by každý člen měl nahlédnout do účetnictví a přesvědčit se, zda splnil alespoň tuto povinnost!

Posledních dvacet let se naše organizace potýká i s neexistencí prostorů, kde by se mohli členové stýkat. Chybí klub či klubovna, kde by spisovatelské organizace mohly, jako tomu bylo dříve ve Svazu spisovatelů, užívat prostory organizace, kde by se scházel výbor a kde by bylo možné konat společenské setkání jako je toto. Důstojné prostředí na předání cen, aniž by za to bylo nutné zaplatit, jsme získali jen zde či v Jazzové sekci. Naše organizace nemůže bohužel zaplatit ani malé částky za pronájem. Stejně tak je již ohroženo další předávání cen. Cena sošky Havrana je zhruba pět tisíc korun, letos můžeme udělit tu poslední… Cenu Jiřího Marka nechává vyrobit v posledních letech současný předseda ze svých finančních prostředků.

K dispozici jsou naše webové stránky, které s jistými výkyvy alespoň rámcově informují o našich aktivitách. AIEP úzce i nadále spolupracuje s KALFem, se společností Sherlocka Holmese a Agathy Christie. Pro zájemce je k dispozici přehled udělených cen Havrana i Cen Jiřího Marka.

V posledních letech se výrazně projevuje i z centra AIEP jistá únava a aktivita poklesá. Velká média nemají zájem o náměty, i když detektivek se točí mnoho, ale jen z úzkého a omezeného okruhu spřátelených autorů a scénáristů. Zcela výjimečně se podaří izolovaně prosadit. Naštěstí v oblasti vydávání knížek je zde několik nakladatelství, která detektivní příběhy vydávají, na příklad brněnská MOBA, plzeňská Nava či Baronet v Praze, a zájem v posledních letech projevila i Mladá fronta. Především je zde ovšem třeba vyzdvihnou letitou spolupráci s publikacemi, které vydává Pražská vydavatelská společnost Františka Čermáka. Veliké díky! Tady jsou každoročně publikovány ty nejlepší detektivní povídky. Společnost se opět atomizuje a společně se sjednocující se Evropou jako by mizela potřeba se i v této oblasti stýkat a zdá se, že každému je dobře jen na jeho písečku. I naše česká sekce prožívá krizi a hledá způsoby a formy, jak se opět vzchopit. V následující diskusi uslyšíte řadu návrhů, o nichž je možné diskutovat. Je možné, že tradiční klasický způsob setkávání nahradí internet.

A jak realizovat náměty a návrhy, bude již úkolem nového výboru AIEP, který vzejde z voleb. Úspěšnost práce je odvislá od zapojení a zájmu lidí.

Dovolte, abych na tomto místě poděkoval všem odcházejícím členům výboru za jejich dosavadní práci a abych poděkoval i vám všem, že navzdory nepříznivým podmínkám jste stále neztratili chuť a energii podporovat českou detektivku.

Díky vám!

Celý text ke stažení

Ladislav Beran - Poslouchej toho s pistolí!

2.11.2016

Ladislav Beran - Poslouchej toho s pistolí!

Na křest a autogramiádu nové knihy Ladislava Berana
POSLOUCHEJ TOHO S PISTOLÍ!
vás srdečně zveme 4. listopadu 2016 od 16,00 hodin do knihkupectví ELIM v Janáčkově ulici v Písku

Pozvánka

Předání cen za rok 2016

31.10.2016


Pozvánka

Premiéra rozhlasové detektivky Josefa Mareše Záhadné bodnutí

3.10.2016

V neděli 2. října od 20:00 uvede Český rozhlas Dvojka premiéru detektivky Záhadné bodnutí, pod kterou je podepsán vedoucí pražského oddělení vražd Josef Mareš. Rozhlasová hra bude ještě týden po odvysílání dostupná na webu Hry a četba nebo na speciálu Krimi audioknihy.

Zoufalá žena na policii oznamuje pobodání manžela blíže neurčeným násilníkem. Do bytu na Vinohradské ulici přijíždějí kpt. Šulc s kpt. Zavázalem, ale hned po prvním ohledání místa činu jim některé detaily nesedí. Pátrání po tajemném zločinci v kukle se tedy od začátku komplikuje…

Autorem detektivky je kriminalista Josef Mareš, jeden ze scenáristů úspěšných televizních Případů 1. oddělení. Jak sám přiznává v rozhovoru, rozhlasové natáčení se víc drží jeho původního textu než tomu bývá při natáčení pro televizi. Záhadné bodnutí je inspirováno skutečným případem z 90. let. Jeho rozhlasové zpracování je unikátní v tom, že se natáčelo v autentickém prostředí v exteriéru. Podívejte se na minutové video z natáčení.

Účinkují: Ondřej Vetchý, David Novotný, Tereza Bebarová, Jan Vondráček, Miroslav Hanuš, Petr Stach, Jan Meduna, Martin Myšička, Růžena Merunková, Tereza Hofová, Lucie Valenová, Tereza Nádvorníková, Hedvika Řezáčová, Martina Schlegelová, Kateřina Rathouská, Lucie Škodová, Radka Tučková, Petr Lněnička a Tomáš Kobr
Dramaturgie: Kateřina Rathouská
Režie: Martina Schlegelová a Filip Skuhrovec
Natočeno v roce 2016

Rostislav Taud
webeditor celoplošné staniceMichal Sýkora: Ještě není konec

12.9.2016

Michal Sýkora: Ještě není konec ZDARMA. Další příležitost pro fanoušky detektivních audioknih.

Předlohu TV série Detektivové od Nejsvětější Trojice vysílá Český rozhlas Dvojka od pondělí 12. září 2016 každý všední den po 22:00. Každý díl 10dílné četby bude vždy ještě týden po odvysílání k poslechu zdarma on-line na stránce Hry a četby anebo na webu Krimi audioknihy.

Komisařka Marie Výrová se v desetidílné četbě na vlastní pěst vydává vyšetřovat vraždu novorozeněte. Vydejte se s ní po stopách čtvrt století staré vraždy podle K. J. Erbena. Děj se odehrává ve dvou časových rovinách – v 70. letech a v nedávné minulosti.

Letos vydaná detektivka olomouckého spisovatele a vysokoškolského pedagoga Michala Sýkory Ještě není konec je už třetí autorovou knihou, která se dočkala rozhlasového zpracování. Před ní jste na stanici Český rozhlas Dvojka mohli slyšet Případu pro exorcistu a Modré stíny.

Čte: Olga Kaštická Pro rozhlas připravil: Jan Sulovský Režie: Tomáš Soldán Natočilo olomoucké studio Českého rozhlasu v roce 2016

Rostislav Taud
webeditor celoplošné staniceDevět případů Sherlocka Holmese v Meteoru. Poslouchejte ZDARMA

12.7.2016

O prázdninách se do Meteoru vracejí legendární případy Sherlocka Holmese. 9 případů, 1 Holmes, ale 5 Watsonů. A případy, kde hlavní roli hraje věda.

Devět případů Sherlocka Holmese v Meteoru Devítku případů napsaných původně pro Meteor se Svatoplukem Benešem jako Holmesem poslouchejte na Dvojce od 2. července do 27. srpna každou prázdninovou sobotu v 8:05. Každý případ bude po odvysílání ještě týden dostupný k poslechu zdarma na stránkách Meteoru , ale i Her a četeb nebo Krimi audioknih.

Vědecký přístup Holmese

Možná si říkáte, co ten dělal v Meteoru, pořadu o vědě? Ale ono to není tak překvapující. Sherlock Holmes přece vždy využíval vědecké postupy, metody a znalosti, které mu pomáhaly řešit zapeklité případy. Své okolí ohromoval znalostmi různých vědních disciplín a na prvním místě to byla chemie.

V roce 1959 dokonce vyšla kniha Chemické případy Sherlocka Holmese. Tu samozřejmě nenapsal Sir Arthur Conan Doyle, který zemřel roku 1930, ale skutečný vědec: polský chemik Wacław Gołembowicz.

Kniha zřejmě zaujala i tehdejší redakci Meteoru. Pět z devíti chemických povídek zdramatizoval Zdeněk Bidlo, hlas Sherlocku Holmesovi propůjčil Bohuš Záhorský a dr. Watsonovi Jaromír Spal. Premiéru měly tyto příběhy v červenci 1965.

Zlatá éra Holmese v Meteoru

Následovala 12 let dlouhá pauza, teprve koncem 70. let se natáčely další díly. Bohuše Záhorského (patrně už ze zdravotních důvodů) nahradil Svatopluk Beneš. Příběhy dostaly také jiný ráz, přibyl nadhled, humor. Holmes byl vyměněn, ale Watsonův hlas Jaromíra Spala zůstal ještě v devíti dílech až do roku 1981, kdy zemřel.

Pak se představitelé Watsona střídali jeden za druhým: v 80. letech bylo natočeno dalších 16 případů, vždy po jednom díle hráli Watsona Miloš Kopecký, Jiří Adamíra a Josef Bláha. Teprve od roku 1986 se dvojice ustálila, Watsonem se stal Jiří Císler a natočil 13 dílů.

Celkem bylo (většinou pod vedením režiséra Karla Weinlicha) natočeno pro Meteor 30 případů Sherlocka Holmese. Po prvních pěti podle knihy polského chemika, následovalo 16 případů českého spisovatele Rudolfa Čechury a sedm hlavního redaktora Meteoru Josefa Kleibla.

Poklady z archivu

Bohužel dva případy se v archivu rozhlasu nedochovaly. Jde o díly Sherlock Holmes a třeboňští kapři a Sherlock Holmes a případ s diamantem a včelami. Naštěstí pro nás byly čtyři díly s Jaromírem Spalem přetočeny Jiřím Cízlerem, takže třeboňské kapry přeci jen v jiné verzi máme.

V Meteoru se případy Sherlocka Holmese reprízovaly naposledy od listopadu 2008, kdy se pořadu autorsky ujal Marek Janáč v nové moderátorské dvojici s Kateřinou Březinovou. Nazrál tedy čas připomenout tyto skvosty rozhlasového archivu všem pamětníkům Meteoru a poprvé je představit mladým posluchačům.

Pro vysílání jsme udělali průřez všemi těmi Watsony. Uslyšíte dva případy s Jaromírem Spalem, po jednom s Milošem Kopeckým, Jiřím Adamírou, Josefem Bláhou, pak jeden díl, kde Watson nevystupuje vůbec, a čtyři díly s Jiřím Císlerem.

Poslech v Meteoru

Případy můžete slyšet na konci každého prázdninového Meteoru, který začíná v obvyklý pravidelný čas po 8:00 v sobotu. Po premiéře najdete případy k poslechu ještě po dobu 7 dní na webu Meteoru nebo Dvojky.

Seznam vysílaných případů

2. 7. Sherlock Holmes a případ s včelou
* premiéra 24. 9. 1977, hrají: Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Oldřich Vlach a další

9. 7. Sherlock Holmes a případ s ptáky
* premiéra 22. 10. 1977, hrají: Svatopluk Beneš, Jaromír Spal, Vladimír Ráž, František Filipovský a další

16. 7. Sherlock Holmes a ovčí sýr
* remiéra 4. 12. 1982, hrají: Svatopluk Beneš, Jiří Adamíra, Jiří Lír a další

23. 7. Sherlock Holmes a případ s čtverzubcem
* premiéra 25. 5. 1985, hrají: Svatopluk Beneš, Josef Bláha, Eduard Cupák a další

30. 7. Sherlock Holmes a expert
* premiéra 12. 12. 1981, hrají: Svatopluk Beneš, Miloš Kopecký, Jan Teplý, Vladimír Ráž a další

6. 8. Sherlock Holmes a případ dvou houslistů
* premiéra 7. 10. 1989, hrají: Svatopluk Beneš, Bohumil Pastorek, Jiří Holý a další

13. 8. Sherlock Holmes a případ s Lví hřívou
* premiéra 17. 1. 1987, hrají: Svatopluk Beneš, Jiří Císler, Ferdinand Krůta, Jiří Adamíra a další

20. 8. Sherlock Holmes a rybářská rovnice
* premiéra 9. 4. 1988, hrají: Svatopluk Beneš, Jiří Císler, Oldřich Vízner a další

27. 8. Sherlock Holmes a případ podivné známky
* premiéra 10. 12. 1988, hrají: Svatopluk Beneš, Jiří Císler, Marie Marešová a další

Léto s Maigretem: všech 14 unikátních detektivek ZDARMA k poslechu

2.6.2016

Český rozhlas Dvojka připravil na letošní léto unikátní krimiseriál. Od začátku června každou neděli odvysílá jednu ze 14 dramatizací detektivních románů Georgese Simenona. S Rudolfem Hrušínským jako komisařem Julesem Maigretem. 14 detektivek vznikalo dlouhých 22 let…

Celý cyklus vznikal od roku 1970 do roku 1991 a jen s jednou jedinou výjimkou byl režisérem legendární Jiří Horčička. Cyklus bude Dvojka vysílat od 5. června do 4. září, vždy v neděli od 20:00. Každý díl pak bude ještě týden k poslechu zdarma on-line na stránce Hry a četby anebo na webu Krimi audioknihy.

Vysíláme v pořadí, v jakém vznikaly:

5.6. Maigret a tulák (1970–1977)
12.6. Maigretův zloděj (1970–1977)
19.6. Maigret a tělo bez hlavy (1970–1977)
26.6. Maigret a lovec zvuků (1970–1977)
3.7. Maigret a stará dáma (1970–1977)
10.7. Přístav v mlze (1970–1977)
17.7. Maigret a případ Nahour (1971)
24.7. Maigret a zbytečné starosti (1986)
31.7. U Kulaté báby (1988, r. Josef Hajdučík)
7.8. Maigret v lázních (1990)
14.8. Maigret a Dlouhé Bidlo (1990)
21.8. Maigret chystá léčku (1991)
28.8. Maigret zuří (1991)
4.9. Maigret a mrtvá dívka (1991)

Vedle vynikajícího Rudolfa Hrušínského si v „maigretovkách“ zahrála celá plejáda nejlepších rozhlasových herců té doby (Jaroslava Adamová, Vladimír Brabec, Milan Neděla, Petr Haničinec, Jiří Adamíra, Irena Kačírková, Jiřina Bohdalová a další). Zmapování osudů a souvislostí natáčení je samo o sobě napínavým pátráním, někdy téměř detektivním…

Dramatické osudy natáčení

Prvních sedm příběhů začal Jiří Horčička točit v roce 1970. Do hlavní role ale obsadil Rudolfa Hrušínského, který dostal zákaz. Výroba tak byla brzo zastavena (Horčička zřejmě stihl dokončit jen případ Nahour, nicméně vysílat se nemohl a premiéru měl až v roce 1978).

Roztočené hry se mohly dokončit až o sedm let později (v roce 1977), kdy už zase Hrušínský směl do vysílání. V průběhu 22 let, kdy celá série vznikala, se tak měnilo obsazení nebo dokonce jeden herec hrál několik různých rolí.

Herci překvapivě mění role

Například paní Maigretovou si po Růženě Lysenkové zahrála Jana Dítětová (Maigret a zbytečné starosti) a Jiřina Petrovická (Maigret v lázních). Naopak Vladimír Brabec hrál nejdřív inspektora Lucase, v dílech z 90. let pak inspektora Janviera.

Jaroslava Adamová ztvárnila hned tři různé postavy (paní Rousseletovou, paní Calasovou, paní Coumarovou) a podobně Jiří Adamíra (Theo Besson, Jean Martineau-Raymond, profesor Tissot). Vedle Jaroslavy Strejčkové podepsané pod stěžejní částí dílů, jsou autorkami dramatizací např. Alena Morávková nebo Zdena Josková.

Zdařilé adaptace, úsporné, ale přesné herectví Rudolfa Hrušínského i dynamická režijní stavba, která skvěle pracuje s napětím i pointou... Detektivní příběhy v tomto podání nabízejí časem nijak nepoznamenaný posluchačský zážitek.

Medaile pro Ladislava Berana

4.4.2016

Medaile pro Ladislava Berana

Úspěšný autor krimi a detektivních příběhů Ladislav Beran pokřtil ve čtvrtek 10. března v píseckém knihkupectví Elim svoji v pořadí již devětadvacátou knihu - 92. policejní revír zasahuje.Vydalo ji brněnské nakladatelství MOBA, s nímž autor nyní spolupracuje. Jak název napovídá, autor se inspiroval v policejních archivech a zavádí čtenáře mezi četníky z písecké pátračky, jejíž rajón tehdy zasahoval až k Sušici a o zajímavé případy tak četníci neměli nouzi. Ve dvaceti příbězích ze třicátých let minulého století ožívá prvorepubliková atmosféra a jak sám autor podotýká, je to doba, kdy místní galerka nepostrádala glanc a četníci budili zasloužený respekt. Čtenáři se tak společně s četníky vydávají po stopách drobných zlodějíčků a kapsářů, zkušených kasařů i vrahů. Četníkům Ladislava Berana nechybí humor a obzvláště při řešení lechtivých mravnostních deliktů nechává autor rozehrát své hlavní postavy vtipné a lehce peprné dialogy. .

Převzato z Jihočeského klubu Obce spisovatelů.

Odkaz na pokračování: http://spisovatelejih.blog.cz/1603/medaile-pro-ladislava-berana

Literární soutěž Národní protidrogové centrály

12.2.2016

ke 25. výročí její existence, ve spolupráci s Českou asociací autorů detektivní literatury (AIEP)

Literární soutěž o nejlepší povídku na téma nelegální drogy

Soutěž je vyhlašována u příležitosti 25. výročí vzniku Národní protidrogové centrály. Každý autor může přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek × 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Díla musí obsahovat drogový prvek a nikterak nesmí popularizovat životní styl spojený s užíváním drog. Problematiku drogové kriminality je možné konzultovat přímo s ředitelem NPC plk. Mgr. Jakubem Frydrychem jakub.frydrych@pcr.cz . Může jít o nové, dosud nevydané povídky i již publikované příspěvky, které je potřeba dodat ve dvou výtiscích a e-mailem (popř. na disketě nebo CD-romu). Vyhlášení autorů tří nejlepších povídek proběhne při slavnostním ceremoniálu tradiční oslavy výročí vzniku Národní protidrogové centrály „Dni Brigády“, který se uskuteční dne 3. listopadu 2016. Vybrané povídky budou zveřejněny ve zvláštním vydání Bulletinu NPC, recenzovaném čtvrtletníku pro odbornou veřejnost.

Uzávěrka soutěže je 30. července 2016

Povídky zasílejte na email : barbora.kudlackova@pcr.cz

a na adresu :
Policejní prezidium ČR
Národní protidrogová centrála SKPV,
Strojnická 27,
poštovní schránka 62/NPC,
170 89 Praha 7

Příspěvky došlé do soutěží AIEP pro rok 2016

leden a únor 2016

Pro kontrolu všech došlých povídek a knih, zde bude průběžně zveřejňován seznam. Pokud by zde vaše povídka či kniha chyběla, urgujte na cheos@seznam.cz

Cena Jiřího Marka:

 • Michaela Klevisová - Ostrov šedých mnichů
 • Štěpán Kopřipva - Rychlopalba - knihkupectví Krakatit
 • Jiří W. Procházka, Klára Smolíková - Mrtvá šelma - Albatros
 • Milan Dušek - Velká vánice
 • František Uher - Stopa do minulosti
 • Lukáš Vavrečka - Dej holce jméno
 • Šest autorů - Šest nevinných - román na šest oddechů
 • Zdenka Hamerová - Klejinčino tajemství - Albatros
 • Olina Táborská - Hlas pro vraha - Albatros
 • Martin Štefko - Nikdy se nepřestala usmívat
 • Jiří Březina - Promlčení
 • Jiří Slavíček - Zločin v lázních Karlsbad
 • Andrea Vernerová - Vraždy uprostřed oceánu
 • Daniela Kovářová - Mrtvá z golfového hřiště
 • Rozmar Kopecká - Nikdy nevíš
 • Jiží Cimický - Noční pacient

Cena Havrana:

 • Poslední den Pompejí
 • Truhlářství Tomáš Truhllář
 • Už jsem tu dlouho
 • Plané iluze
 • Vidět Neapol a zemřít
 • Pro lásku
 • Čas zemřít
 • Mise
 • Fantom nemocnice
 • Jack
 • Touha po mládí
 • Sedmého dne chodí smrt
 • I čert někdy spí
 • Mat
 • Šipkař
 • Kam se poděl Modigliani
 • Sherlock Holmes a Modigliani
 • Oslí můstek
 • Kapr
 • Nevhodný vrah
 • Smrt v solné jeskyni
 • Hamletova poslední role
 • Smutný případ c.k policejního komisaře Pařízka
 • Taková malá nehoda
 • Ty nejlepší úmysly
 • Vražda v říčním přístavu
 • Vražda prostitutky
 • Lekce pro dámu
 • Největší smolař na světě
 • Její jest království nebeské
 • Tichý pláč
 • Mazurského kvartet

Vyhlášení soutěží pro rok 2016

14.1.2016

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již podvaadvacáté bude v roce 2016 udělena Cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, pojedenadvacáté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce.

Výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2016:

Cena Jiřího Marka
Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru knižně vydané v roce 2015. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích.
Uzávěrka soutěže je 29. února 2016.

Cena Havrana
Do Ceny Havrana pro rok 2016 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek × 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2015 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Autor nejlepší povídky obdrží keramickou sošku a vybrané povídky budou zveřejněny ve sborníku nejlepších povídek roku 2015.
Uzávěrka soutěže je 29. února 2016.

Knihy a povídky zašlete na adresu:
Ladislav Šobíšek
Karlovarská 405
273 02 Tuchlovice
cheos@seznam.cz


Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359, ada99@grbox.czVýsledky předání cen AIEP

11.1.2016

Letošní předání cen AIEP se uskutečnílo 4. listopadu v 15 hodin v galerii Jazzové sekce, Valdštejnská 14, Praha 1 - Malá Strana.


Cena Havrana

za nejlepší povídku napsanou nebo publikovanou v předešlém roce

1. místo: Zuzana Rampichová - Bodycaching
2. místo: Lubomír Macháček - Žena Bouře
3. místo: Lubor Falteisek - Ornamenty a kytičky

Celkem přihlášeno 27 povídek.

Cena Havrana je letos udělena po dvaadvacáté.

Porota: Miloš Vaněček (policejní rada, publicista), Květa Dočkalová, (absolventka FAMU, prevence kriminalistiky), Hana Nekudová, (redaktorka, editorka )


Cena Jiřího Marka


za nejlepší román vydaný v předešlém roce B.M.Horská - Brouk

Do soutěže bylo přihlášeno 5 knih.

Porota: Věnceslava Dezortová, Libuše Hofmanová a Milena Nyklová

Cena Agathy Christie

uděluje Společnost A. Christie

Na základě hlasování členů Společnosti Agathy Christie byly v 17. ročníku soutěže vybrány tyto vítězné povídky:
1. Jiří Houdek: Závan smrti
2. Eva a Jiří Houserovi: Nechte brouky žít
3. Lukáš Hrdlička: Příliš mnoho detektivů
Společnost Agathy Christie (www.agatha.cz) sdružující fanoušky Královny detektivek oslavila letos v červenci plnoletost.

Členové společnosti hodnotili na základě sborníku Nejlepší detektivní povídky roku, který obsahuje příběhy nominované na Havrana, a z povídek zaslaných přímo do Ceny SAC.

Foto: František Špaček

Aktuálně

14.9.2015

Letošní předání cen AIEP se uskuteční 4. listopadu v 15 hodin v galerii Jazzové sekce, Valdštejnská 14, Praha 1 - Malá Strana.


Filmy s kriminální tématikou

13.9.2015


Radek Kedroň: Operace Rath


Radek Kedroň: Operace Rath

Kniha zprostředkovává unikátní pohled do prostředí elitních policejních kriminalistů.

Čte se jak nejnapínavější detektivka.


Veřejné uvedení knihy spojené s autogramiádou se koná ve středu 16. září 2015 od 16 hodin v Literární kavárně Academia, Václavské náměstí 34, Praha 1.


Recenze:

Blesková akce kriminalistů při zatčení hejtmana a senátora MUDr. Davida Ratha vzbudila údiv a pozornost i těch, které politika nezajímá. Zatknout vysoce postaveného muže ve chvíli, kdy si v krabici od bot odnáší miliony korupčních peněz, to zní neuvěřitelně. To tu ještě nebylo. Jak se kriminalistům mohl podařit tak husarský kousek v naší zemi, kde se nic neutají! Nešlo jen o náhodu? Jaké mají důkazy?

Právě na všechny pochybnosti a otazníky dává odpověď Radek Kedroň ve své knize Operace Rath. Kniha je dokumentem, ale psaným velmi napínavě a skvěle vypravěčsky. Šestatřicetiletý autor je novinář s bohatou reportérskou praxí v korupční sféře. Je vidět, že tuhle knihu psal s obrovskou chutí a s dostatečnými informačními zdroji. Postupně se dovídáme, jaká mravenčí práce několika kriminalistů předcházela zásahu než došlo k obvinění. Vychází hodně z odposlechů a některé pasáže líčící dění kolem jsou až úsměvné z hlediska čtenáře, nikoliv z hlediska kriminalistů, co zakusili. Třeba při snaze umístit odposlouchávací zařízení do domu Kateřiny Pancové a Petra Kotta, nejbližších spolupracovníků Ratha, zasáhlo počasí. Napadl sníh v okolí jejich domu, ačkoliv nikde jinde nesněžilo. Akce se musela odložit, protože stopy ve sněhu by prozradily tajný vstup do domu. Při sledování Kotta v autě také došlo až ke komické situaci. Vůz se štěnicí byl ostře sledován a náhle byl Kottův hlas slyšet v odposlechu z kanceláře Pancové. Kde se tam vzal, když auto bylo pořád hlídané jinde? Nastalo zděšení. Vysvětlení se jim dostalo přímo od Kotta, který Pancové sděloval, že auto odvezl na opravu a mechanik mu do příštího dne půjčil náhradní vůz. Takže aniž by to tušil, přelstil profesionální sledovače. Kniha o 260 stranách je napínavá od začátku do konce. Dává nahlédnout pod pokličku pracovníků, kteří musí velmi precizně a trpělivě dávat dohromady důkazy. Navíc s vědomím, že ani u policie se nedá všem věřit, takže s maximální obezřetností. Samozřejmě musí počítat i s tím, že obvinění budou zapírat a zpochybňovat veškerá nařčení, proto důkazy musí být nezvratné. Kladem knihy je i fakt, že není vymyšlenou detektivkou, ale z reálné současnosti o případu, který čeří českou hladinu posledních let. Kniha je doplněna barevnými fotografiemi především ze soudní síně. Vydalo ji nakladatelství Vyšehrad, působící na našem trhu už od roku 1934.


Věnceslava Dezortová


Michaela Klevisová - Ostrov šedých mnichů

15.6.2015


Michaela Klevisová - Ostrov šedých mnichů


Srdečně zvu všechny členy AIEP na křest své nové detektivky Ostrov šedých mnichů, který se koná ve středu 17. 6. v Paláci knih Luxor na Václavském náměstí. Knížka Vás zavede na odlehlý ostrov v severním Holandsku, kde se vraždí v písečných dunách…

Odlehlý holandský ostrov Schiermonnikoog, liduprázdné písečné pláže bičované severním větrem. Mladá maminka Gwen tady za podivných okolností zemřela v dunách a ještě po jedenácti letech zůstává její vrah neodhalen.

Televizní reportér Johan Rutten se rozhodl, že tímto případem zahájí nový cyklus reportáží o neobjasněných vraždách – ale krátce po svém příjezdu na ostrov je on sám zavražděn. Má oba činy na svědomí stejný pachatel? Smrt bohatého Johana Ruttena se mohla hodit více lidem. Například jeho české manželce, soudní překladatelce, která nyní zdědí veškerý jeho majetek...

Na její popud přijíždí na ostrov kriminalista Josef Bergman. Chce na Schiermonnikoogu strávit dovolenou, vyčistit si hlavu od starostí a udělat důležité životní rozhodnutí. Jenže brzy je proti své vůli vtažen do složitě zamotaného případu.

Michaela Klevisová - Ostrov šedých mnichů
Jaroslav Čejka - Prosranej život

29.5.2015


Křest knihy Prosranej život od Jaroslava Čejky


Příspěvky došlé do soutěží AIEP pro rok 2015

únor 2015

Pro kontrolu všech došlých povídek a knih, zde bude průběžně zveřejňován seznam. Pokud by zde vaše povídka či kniha chyběla, urgujte na cheos@seznam.cz

Cena Jiřího Marka:

 • Roman Němec - Tajemství únosu
 • B.M.Horská - Brouk
 • Jiří Slavíček - Případy c.k. policejního komisaře Pobudy
 • Jitka Chomová - Tři případy Davida Goliáše
 • Jarmila Pospíšilová - V pekle ptáci nezpívají

Cena Havrana:

 • Tajemství Úhlavského údolí na Šumavě
 • Koráby Marca Antonia
 • Staří Řekové pivo neznali
 • Žena Bouře
 • Příliš mnoho detektivů
 • Kosočtverec s růží
 • Nůž v tůni
 • Poslední vzkaz od vraha
 • Hodně trpělivý sněhulák
 • O vánocích se moc neděje
 • Krevní pouto
 • Poločas rozpadu
 • To se nestává ani v nejhorších rodinách
 • O holčičce, která ráda četla
 • Báječní bratři
 • Ohňostroj
 • Priority střední třídy
 • Bodycaching
 • Detektor turbo Holmes
 • Smrt v rákosí
 • Když má zloděj smůlu
 • Únos
 • Rolničky, rolničky
 • Náhoda je… vrah?
 • Ornamenty a kytičky
 • Bohouš aneb Případ psa domácího
 • Hercule Poirot v Praze

Vyhlášení soutěží pro rok 2015

18.12.2014

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po jednadvacáté bude v roce 2015 udělena cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, poosmnácté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce.

Výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2015:

Cena Jiřího Marka:

Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru, vydané v roce 2014. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích.
Uzávěrka soutěže 28. února 2015.

Cena Havrana:

Do Ceny Havrana pro rok 2015 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2014 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Autor nejlepší povídky obdrží keramickou sošku a vybrané povídky budou zveřejněny ve sborníku nejlepších povídek roku 2014.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2015.

Knihy a povídky zašlete na adresu:
Ladislav Šobíšek
Karlovarská 405
273 02 Tuchlovice
cheos@seznam.cz

Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359 , ada99@grbox.cz

Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků: 1937257379/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Filmy s kriminální tématikou

8.12.2014


Šéfové na zabití 2


Šéfové na zabití 2

Po prvním dílu uvedeném před třemi roky se tvůrci „gangsterské“ komedie rozhodli uvést pokračování. Opět s ústřední trojicí herců Jason Bateman, Charlie Day a Jason Sudeikis v rolích věčných smolařů, kteří se chtějí vymanit z pout svých nadřízených a začít sami podnikat. Režisér a spoluautor námětu Sean Anders říká: „Jsou tu noví šéfové a nové nápady, jak je zabít. Naši hrdinové se ocitají na zoufalých místech v zoufalých situacích, takže i jejich řešení jsou zoufalá.“


Soudce


Soudce

Úspěšný právník Hank Palmer se z velkoměsta vrací do svého rodného městečka na matčin pohřeb. Po příjezdu se dozví, že otec, místní soudce, je podezřelý z vraždy. Rozhodne se zjistit pravdu a v průběhu pátrání obnovuje spojení s rodinou, od které před lety odešel. Hlavní postavy hrají Robert Downey jr. (pro nás nezapomenutelný Sherlock Holmes) a Robert Duvall, což lze označit za herecký dvojkoncert. Film natočil David Dobkin, kterého proslavila úspěšná komedie Nesvatbovi.


Falešní poldové


Falešní poldové

Justin vyvíjí novou počítačovou hru o policajtech a Ryan se především fláká. Tihle dva kamarádi se chtějí pobavit a zahrát si na falešné policajty. Koupí vyřazené policejní auto a pár pomůcek jako třeba vysílačku. Jenže se zamotají do sítě skutečných policajtů, mafiánů a zkorumpovaných detektivů. Začíná hra na kočku a myš, která jim přerůstá přes hlavu. Krimikomedii natočil Luke Greenfield a hlavní role hrají Jake Johnson a Damon Wayans Jr.


John Wick


John Wick

Vloupat se mu do domu, ukrást auto a zabít milovaného psa zabijákovi na odpočinku Johnu Wickovi, to se nemělo stát. Zlodějíčkové to nevědí, jejich bossové v podsvětí ano. Když zjistí, komu bylo ublíženo, zavládne nervozita a hysterie. Zatímco se Wick vydává na drsnou odplatu, stává se zároveň terčem svých bývalých kolegů - nájemných zabijáků. Po delší době se ve filmu objevuje hned v hlavní roli Keanu Reeves, známý především z Matrixu. Producent Basil Iwanyk k filmu uvedl: „Snažili jsme se stanovit číslo, kolik lidí můžete z oprávněného rozhořčení zabít za to, že vám zabili psa a vyplenili dům. Došli jsme k počtu devadesát pět.“ Takže hodně drsný film.


Zmizelá


Zmizelá

Jeden z nejlepších současných režisérů David Fincher (Klub rváčů, Podivuhodný případ Benjamina Buttona, Muži, kteří nenávidí ženy) se rozhodl natočit kriminální psychologický román Zmizelá spisovatelky Gillian Flynnové. Hlavní roli hraje Ben Affleck. Sledujeme pátrání po Amy, která se ztratila v den pátého výročí svatby s Nickem. Ten organizuje rozsáhlé pátrací akce, zároveň probíhá policejní vyšetřování. Všechny stopy, nalezené důkazy a svědectví ukazují na Nicka. Kdo to vlastně je? Trpící oběť zločinu, nebo cynická zrůda, která vodí policii i veřejnost za nos, aby ze sebe sňala podezření? Kdo má pravdu? Jak ji poznat? A co se vlastně stalo s Amy? Perfektní krimi.


Equalizer


Equalizer

Denzel Washington hraje bývalého člena elitní tajné vojenské jednotky, který předstíral svou smrt, aby mohl začít žít poklidný život v Bostonu. Jenže kvůli záchraně života mladé dívky musí svůj dobrovolný odpočinek ukončit a ocitá se tváří v tvář extrémně násilným ruským gangsterům. Kriminální thriller s kladnými ohlasy. Jeden z nich říká: „Denzel jako mstitel a domobrana v jednom je hodně zajímavý a ztělesněním dokonalého stroje s perfektně zvládnutou psychologií protivníků boduje jednoznačně v této sféře. Navíc je to klasický boj dobra se zlem.“


Americký sniper


Americký sniper

Odstřelovač jednotek SEAL amerického námořnictva Chris Kyle je vyslán do Iráku s úkolem chránit své spolubojovníky. Jeho neomylná přesnost zachrání mnoho životů. Když se rozšíří pověst o jeho odvážných skutcích, získá přezdívku Legenda. Stává se terčem povstalců, protože na jeho hlavu je vypsána odměna. Hlavní roli nejefektivnějšího odstřelovače v americké vojenské historii ztvárnil Bradley Cooper. Tento skutečný americký hrdina však dokázal mnohem víc než jen brilantně zacházet s puškou. Film režíroval držitel Oscara Clint Eastwood podle scénáře Jasona Halla, napsaného na motivy knihy Chrise Kylea a Scotta McEwana. Úspěšný autobiografický román se stal bestsellerem a 18 týdnů byl na seznamu nejprodávanějších knih deníku New York Times. Premiéra v českých kinech 5. 3. 2015.


Věnceslava Dezortová

Aktuálně - výsledky předání cen AIEP

19.9.2014

Letošní předání cen AIEP se uskutečnílo ve středu 17. září v 15 hodin v galerii Jazzové sekce, Valdštejnská 14, Praha 1 - Malá Strana.


Cena Havrana

za nejlepší povídku napsanou nebo publikovanou v předešlém roce

1. místo: Zdenka Hamerová - V umývadle
2. místo: Hana Doubková - Mrazivá smrt
3. místo: Lubor Falteisek - Diamant v Orient Expresu

Celkem přihlášeno 43 povídek.

Cena Havrana je letos udělena po jednadvacáté.


Cena Jiřího Marka


za nejlepší román vydaný v předešlém roce Jiří Březina Na kopci

Do soutěže bylo přihlášeno 16 knih.

Cena Agathy Christie

uděluje Společnost A. Christie

1. místo: Hana Doubková - Mrazivá smrt
2. místo: Jakub Marek - Jemná jako samet
3. místo: Linda Hroníková - Ex libris

Členové společnosti hodnotili na základě sborníku Nejlepší detektivní povídky roku, který obsahuje příběhy nominované na Havrana, a z povídek zaslaných přímo do Ceny SAC.

Je to už 16. ročník Ceny Společnosti Agathy Christie.


Cena České společnosti Sherlocka Holmese za rok 2014

uděluje Česká společnost Sherlocka Holmese

Věnceslava Dezortová "Já ho zabiju!"


Foto: František Špaček
Článek na serveru Prvnízprávy.cz

Zemřela spisovatelka Milena Brůhová

V neděli 10. srpna navždy odešla naše členka, známá jihočeská spisovatelka, autorka detektivek, románů pro ženy, filmových a divadelních scénářů Milena Brůhová. Rodačce z Mirotic u Písku, které se říkalo jihočeská Agatha Christie, bylo letos na začátku května 83 let. Většinu svého života prožila v Písku.

Novinky.cz
Čtení z Písku
Písecký deník

Krimi knížky, které si nenechte ujít

12.5.2014

V naší nové rubrice Novinky

Na veletrh Svět knihy 2014 přijíždí ANDERS DE LA MOTTE

12.5.2014

Na veletrh Svět knihy 2014 přijíždí hvězda nové originální vlny švédské kriminální literatury
ANDERS DE LA MOTTE Na veletrh Svět knihy 2014 přijíždí hvězda nové originální vlny švédské kriminální literatury
ANDERS DE LA MOTTE Na veletrh Svět knihy 2014 přijíždí hvězda nové originální vlny švédské kriminální literatury
ANDERS DE LA MOTTE


Na veletrh Svět knihy 2014 přijíždí hvězda nové originální vlny švédské kriminální literatury ANDERS DE LA MOTTE osobně představit trilogii thrillerů GAME, BUZZ a BUBBLE (vydává Knižní klub)

Bývalý švédský policista dokázal svými příběhy o zneužívání IT technologií a sociálních sítí zaujmout kritiky a čtenáře ve 27 zemích

Anders de la Motte (1971), bývalý policista, poté šéf ochranky jedné z největších IT firem, pracuje momentálně jako mezinárodní konzultant bezpečnostních služeb. Trilogií thrillerů GAME (2010, česky 2013), BUZZ (2011, česky 2013) a BUBBLE (2012, česky v dubnu 2014) si získal příznivce i díky tomu, že se vydal jinou cestou než tradiční drsné, tíživé severské detektivky. Tématem jeho románů je zneužívání IT technologií a sociálních sítí a hrdiny jsou lidé, kteří se v tomto světě (ne)dobrovolně utápějí. Příběhy zdobí nadsázka a humor, nepostrádají však ani napětí, akci a překvapivé zvraty. Trilogie se ve Švédsku v průběhu tří let prodalo více než 200 000 výtisků. První svazek GAME byl oceněn jako nejlepší švédský kriminální debut roku 2010.

Akce s Andersem de la Motte na veletrhu Svět knihy 2014

Průmyslový palác, Výstaviště Praha 7 – Holešovice

Beseda

Sobota 17. května, 12.00 – 12.50, Velký sál – Střední hala

Autogramiáda

Sobota 17. května, 13.00, stánek L 101 (levé křídlo)

V květnu uplyne 90 let od narození Eduarda Petišky, autora Starých řeckých bájí a příběhů o Krtečkovi

6.5.2014

PhDr. Eduard Petiška (14. května 1924 Praha – 6. června 1987 Mariánské Lázně) byl český básník, romanopisec, povídkář, novelista, autor knih pro děti a mládež, dramatik, teoretik dětské literatury a překladatel, otec spisovatele Martina Petišky. Autor více než devadesáti titulů, oslovující už pátou generaci čtenářů. Jeho knihy byly přeloženy do několika desítek jazyků a staly se populární i v zahraničí. Celkové prodeje jeho děl přesáhly hranici osmnácti milionů kusů. Letos, 14. května, uplyne devadesát let od jeho narození.

K těm nejznámějším patří Staré řecké báje a pověsti, Jak krtek ke kalhotkách přišel, Alenčina čítanka, Příběhy, na které svítilo slunce, Birlibán, Čtení o hradech, zámcích a městech, O jabloňce… Kromě titulů pro děti a mládež oslovuje i dospělé čtenáře (Třicet manželek a jiné lásky, Svatební noci, Večeře s milionáři, Průvodce mladého muže manželstvím…).

In memoriam dostal řadu ocenění, např. cenu Rudolfa II., medaili Franze Kafky. V roce 1999 bylo jeho dílo oceněno platinovou knihou, jeho jménem byla pojmenována planetka. Každoročně se uděluje mladým autorům Cena Eduarda Petišky.

Nejvýznamnějším oceněním, a potvrzením, že zůstává nadále se svými čtenáři, jsou ale nová vydání autorových děl v Čechách i v zahraničí, některé jeho knihy jsou k dipozici i v elektronické podobě v edici sebraných spisů Eduarda Petišky.

Jaroslav Čejka - Odcizená krajina

8.2.2014

Jaroslav Čejka - Odcizená krajina

Odcizená krajina je román z novodobé české historie, který nezapře, že jeho autor je rovněž úspěšným tvůrcem detektivek (píše je pod pseudonymem Michal Fieber). Začíná v předvečer druhé světové války a zachycuje osudy lidí, kteří postupně zažili nejen hnědou potopu při zabrání Neveklovska pro účely dělostřeleckého cvičiště SS, ale také mrazivé perzekuce v 50. letech, dočasnou oblevu let šedesátých, absurdní drama roku 68, normalizační smog a polistopadovou grotesku divokých privatizací. Strhující sága nakonec vrcholí v současné době, a to kriminální kauzou odcizeného obrazu s magickými vlastnostmi, ke které autora inspiroval skutečný případ krádeže plátna slavné surrealistické malířky Toyen. Jaroslav Čejka napsal a publikoval více než 30 knih a divadelních her, vystřídal v životě 18 zaměstnání a poznal tak řadu různých socioprofesních prostředí. Jeho Odcizená krajina zvítězila v loňské soutěži nakladatelství MOBA O brněnský dukát a redaktor deníku Právo Fr. Cinger ji při výročním hodnocení událostí v kultuře zařadil mezi 5 nejlepších knih, které loni četl. Je přihlášená do soutěží Magnesia litera a Česká kniha.

Obálka knihy v pdf

Příspěvky došlé do soutěží AIEP pro rok 2014

leden 2014

Pro kontrolu všech došlých povídek a knih, zde bude průběžně zveřejňován seznam. Pokud by zde vaše povídka či kniha chyběla, urgujte na cheos@seznam.cz

Cena Jiřího Marka:

 • Inna Rottová - Muž, který četl
 • Jan Cimický - Maigretovo pařížské léto
 • František Uher - Uprostřed sněžení
 • Ladislav Beran - Utopené alibi
 • Ladislav Beran - Jak přijít o vraha
 • Jaroslava Šálková - Mrtvý ve sklepení
 • Jan Bauer - Král nezná bratra
 • Jiří Slavíček - Zločiny z Letné
 • Jan Pavel - Děti z půdy
 • Iveta Svobodová - Případy emeritního poldy
 • B. M. Horská - Pach smrti
 • Roman Cílek - Zdivočelý tlukot srdce
 • Jiří Březina - Na kopci
 • František Kindl - Já, celkem hbitý boxovací pytel
 • Michal Sýkora - Modré stíny
 • Nela Rywiková - Dům číslo 6

Cena Havrana:

 • Vražda poctivého kontrolora
 • Smrt ve starých lázních
 • Cena života
 • Muž bez minulosti
 • O talíři
 • Tajný pohřeb v Anežčině Údolí
 • Palba na nekrytý cíl
 • Pohádka mládí
 • Skřivaní holky nezpívají
 • Pohřeb mé lásky
 • Stalo se na Korčule
 • V umývadle
 • Výjimečný muž
 • Bude to v novinách
 • ONA: Muž, kterého bych mohla milovat aneb Pravidlo třetí noci
 • ON: Žena, kterou bych mohl milovat
 • Bláznova ukolébavka
 • Ex libris
 • Příliš velká náhoda
 • Setkání
 • Báječný týden
 • Boží kameny
 • Hřbitovní kvítí
 • Ostře sledovaný vrah
 • Tradice toreadorů
 • Já ho zabiju!
 • Agentura Spravedlnost
 • Jízdenka
 • Budiž uctíváno jméno
 • Setkání Sherlocka Holmese a Hercula Poirota v létě 1927 v Řitce
 • Sherlock Holmes a záhada zamčeného domu
 • Krev v ringu
 • Není urna jako urna
 • Tvář z kamene
 • Pocit k nezaplacení
 • Hodně trpělivý sněhulák
 • Případ s porcelánovým jelenem
 • Pozor na blondýnky
 • V nouzi poznáš přítele
 • Vlčí dráp
 • Diamant v Orient Expresu
 • Rybář
 • Smrt muže, který vařil pervitin

Vyhlášení soutěží pro rok 2014

15.12.2013

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po podvacáté bude v roce 2014 udělena cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, posedmnácté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce.

Výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2014:

Cena Jiřího Marka:

Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru, vydané v roce 2013. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích.
Uzávěrka soutěže 28. února 2014.

Cena Havrana:

Do Ceny Havrana pro rok 2014 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2013 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Autor nejlepší povídky obdrží keramickou sošku a vybrané povídky budou zveřejněny ve sborníku nejlepších povídek roku 2013.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2014.

Knihy a povídky zašlete na adresu:
Ladislav Šobíšek
Hošťálkova 72
160 00 Praha 6
cheos@seznam.cz

Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359 , ada99@grbox.cz

Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků: 1937257379/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Ladislav Beran - Jak přijít o vraha

15.12.2013

Ladislav Beran - Jak přijít o vraha

V knize Ladislava Berana s názvem JAK PŘIJÍT O VRAHA se čtenáři setkají s bývalým policistou a současným soukromým detektivem Michalem Moudrým, se kterým se měli možnost poprvé seznámit v roce 2002 v knize Vraždy v afektu. Společně se svojí šéfovou doktorkou Šarlákovou řeší Michal Moudrý skutečné kriminální případy současnosti, které spojují místa činu - Písek a Prahu. Knihu vydalo Nakladatelství JM Písek, výtvarně upravil Dalibor Říhánek.

CENY AIEP ZA ROK 2012

29.10.2013

Cena Havrana

za nejlepší povídku napsanou nebo publikovanou v předešlém roce


1. místo: Jiří Houser Uteč, nebo zabij
2. místo: Hana Doubková Není úniku
3. místo: Antonín Jirotka Sklep

Celkem přihlášeno 33 povídek, do výběru Nejlepší povídky roku 2012 porota vybrala 18 textů.
Cena Havrana je letos udělena po dvacáté.

Cena Jiřího Marka

za nejlepší román vydaný v předešlém roce

Jarmila Pospíšilová Boty do nebe

Do soutěže bylo tentokrát přihlášeno pouze 5 knih.

Cena Eduarda Fikera

za rukopis

František Uher Nedráždit vlky

Do soutěže přihlášeno 5 rukopisů.

Cena Agathy Christie za rok 2013

- uděluje Společnost A. Christie

1. místo: Pavla Kolářová Páteční vražda
2. místo: Jiří Houser Uteč, nebo zabij
3. místo: Otakar Nechvátal Zášť

Členové společnosti hodnotili na základě sborníku Nejlepší detektivní povídky roku, který obsahuje příběhy nominované na Havrana, a z povídek zaslaných přímo do Ceny SAC.
Je to už 15. ročník Ceny Společnosti Agathy Christie a uděluje se za rok 2013, ne jako u cen AIEP za 2012.

Cena České společnosti Sherlocka Holmese za rok 2013

* uděluje Česká společnost Sherlocka Holmese

Luboš Y. Koláček za povídku Watsonova fatální logika

Čestné uznání České společnosti Sherlocka Holmese 2013 obdrží paní PhDr. Marie Pospíšilová.

Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury AIEP vznikla v roce 1989 a stala se jednou ze zakládajících sekcí této celosvětové organizace. Významnou tmelící osobností byl v době vzniku až do své smrti Jiří Procházka. Prvním předsedou se stal Václav Erben, kterého vystřídal Jan Šmíd; dalším předsedou byl Jan Cimický, po něm Andrea Vernerová. V současné době je předsedou Jan Cimický; asociace má dva výkonné místopředsedy – Františka Špačka a Andreu Vernerovou.

Článek na serveru Pražské novinky

Výstava o špionážních taktikách v NTM

29.10.2013

Po 75 letech je budova Národního technického muzea v Praze konečně stavebně dokončená a plně zařízená. Mezi dvanácti expozicemi zajisté zaujme všechny zájemce o kriminalistiku sál nazvaný Technika hrou, kde je putovní výstava Top Secret z produkce science centra Techmania.

Interaktivní výstava o špionážních taktikách na desítkách exponátů ukazuje principy daktyloskopie, balistiky, kódování dokumentů apod. Lze si tam hrát a experimentovat se špionáží a policejními technikami, přitom se dovědět o skutečném světě špionáží, naučit se používat různé finty a ještě získat novou formou zajímavé informace o vědeckých objevech. Na výstavě jsou exponáty zahrnující velké pole různých témat od jednoduchých kódovacích technik až po high tech zařízení.

Věnceslava Dezortová

Roman Cílek - Zdivočelý tlukot srdce

29.9.2013

Roman Cílek - Zdivočelý tlukot srdce

V tomto souboru dějem nabitých kriminálních případů známého a uznávaného autora se setkáváme s několika zavrženíhodnými zločiny i s jejich krutými následky, s několika nemilosrdnými pachateli i s jejich ubohými oběťmi.
Více na http://shop.mobosaknihy.cz/
Knižní kriminálky, které by vám neměly ujít

22.9.2013


Maigretovo pařížské léto


Maigretovo pařížské léto

MUDr. Jan Cimický je v pracovní době psychiatrem, ve volném čase spisovatelem, který má na svém kontě kromě beletrie i řadu kriminálních románů a povídek. K nejnovějším patří pokračování příběhů mladého pařížského kriminalisty Paula Maigreta, který se jmenuje shodně jako literární hrdina. Řeší podivnou vraždu v domku jižně od Paříže, v La Vérriere. Případ se začne komplikovat, když se někdo z pachatelů dostane do Maigretovy emailové pošty a ještě mu unese malého syna z bretaňské pláže. Příběh nás tak zavádí nejen do Paříže a jejího okolí, ale i na pobřeží divoké Bretaně u kanálu La Manche. Můžeme tak prožívat postupné odhalování viníků a zároveň poznávat krásná místa, v nichž se příběh odehrává.


Nelehký den


Nelehký den

V českém překladu vyšly vzpomínky příslušníka Navy SEAL, který se přímo podílel na plánování útoku a zabití vůdce teroristů Usámy bin Ládina. Kniha dokumentuje činnost této zvláštní jednotky. Matt Bissonnette své dílo napsal pod pseudonymem Mark Owen. Armádu opustil v létě 2011. S psaním mu pomáhal spisovatel Kevin Maurer a kromě jména autora byla změněna i jména všech členů komanda, kteří v ní figurují. Kniha zaskočila Washington i Pentagon, protože úřady neměly šanci zkontrolovat, zda dílo neprozrazuje nějaké tajné informace. Pochopitelně se stala světovým bestsellerem. Většina zisku z knihy jde na charitu, jež podporuje rodiny členů Navy SEAL týmů, kteří zemřeli během výkonu služby.


Exploze


Exploze

Liza Marklundová je považovaná za švédskou královnu detektivky. Vychází z vlastní zkušenosti, když se v televizi stala vedoucí a musela čelit různým nátlakům nejen ze strany mužských kolegů. Její hrdinkou je reportérka Annika, která řeší problémy třeba domácího násilí, otázky feminismu, ale i spojení podsvětí s politikou. Román Exploze o pátrání po vrahovi podnikatelky a s tím související výbuch sportovního stadionu byl přeložen do třiceti jazyků, rovněž se dočkal filmové podoby.


Gilgul


Gilgul

V Londýně je zavražděn známý finanční šejdíř. Vrah nechá u těla vzkaz: GAME OWER. Brzy se však ukáže, že došlo k omylu a místo bohatého finančníka byl zabit obyčejný účetní. Dramatický i logický omyl nájemného vraha způsobí vzápětí řadu dalších mordů. Vyšetřování se rozbíhá naplno a přesouvá se z Anglie do dalších zemí Evropy i do Čech, odkud tajemný vrah, majitel mnoha pasů a řady jmen, ve skutečnosti pochází. Autor David Jan Novotný je nositel Literární ceny Knižního klubu 2010 za román Sidra Noach. Má dar poutavého vyprávění.


Útěk z Tábora 14


Útěk z Tábora 14

Je to neuvěřitelný příběh jediného člověka na světě, který se narodil v severokorejském táboře pro politické vězně a podařilo se mu uprchnout za hranice. Po devíti letech, co mu oběsili matku, se třiadvacetiletý Sin prosoukal elektrickým plotem do zasněžené krajiny. Nikdo ho venku neznal. Během měsíce doputoval do Číny. Za dva roky žil v Jižní Koreji. O čtyři roky později přebýval v jižní Kalifornii a stal se čelním spolupracovníkem LiNK (Liberty in North Korea), americké organizace na ochranu lidských práv. Nyní se jmenuje Sin Tong-hjok. Kniha vznikla po osudovém setkání s reportérem deníku Washington Post.


Agent 6


Agent 6

Tom Rob Smith (1979) žije v Londýně a dráhu prozaika začal v roce 2008 titulem Dítě číslo 44, což byl první ze zamýšlené série thrillerů situovaných do Ruska minulého století. Vzorem mu byl skutečný případ sériového vraha. Kniha měla úspěch. Zájem vzbudily i další dvě volná pokračování - Utajovaný projev a nyní novinka Agent 6. Hlavní postava Lev Děmidov v tomto díle už není členem moskevské tajné policie, ale na vlastní pěst se vydává do Afghánistánu hledat člověka označovaného jako Agent 6.


Zmizelá


Zmizelá

„Gillian Flynnová je geniálně zručná autorka psychologické krimi a její poslední kniha je tak temná, plná zvratů a dokonale přesvědčivá, že si vlastně pohrává s vaší myslí,“ napsal recenzent v Daily Mail. Námětem je zmizení ženy v den pátého výročí svatby. Její muž je po nálezu několika důkazů obviněn z vraždy. Přesto vše popírá. Jaká je pravda a co se stalo s postrádanou ženou? Napínavý román chystá k filmovému zpracování režisér David Fincher, který natočil úspěšné filmy jako Klub rváčů a Muži, kteří nenávidí ženy. Flynnová je autorkou tří thrillerů publikovaných v devětadvaceti zemích. Žije v Chicagu s manželem a synem.

Věnceslava Dezortová

Podivné vraždění

20.6.2013

Podivné vraždění

Nakladatelství Mladá fronta nabízí sbírku povídek, která obsahuje napínavé příběhy deseti českých autorů a autorek - Hedy Bartíkové, Adama Borka, Věnceslavy Dezortové, Lubora Falteiska, Ladislava Mušky, Martina Petišky, Ladislava Šobíška, Viktorína Šulce, Jana J. Vaňka a Andrey Vernerové. Odhalují nejrůznější podoby zla kolem nás, přitom odkrývají mnohdy překvapivé motivy pachatelů a ukazují, jak souhra zdánlivě banálních životních situací může člověka dovést až ke spáchání kriminálního činu.

Aktuálně

27.5.2013

Letošní předání cen AIEP se uskuteční ve čtvrtek 24. října v 15 hodin v galerii Jazzové sekce, Valdštejnská 14, Praha 1 - Malá Strana.

Nakladatelství Mladá fronta ve spolupráci s AIEP chystá na léto vydání souboru detektivních povídek Podivné vraždění.


Ladislav Beran - Utopené alibi

2.6.2013

Ladislav Beran - Utopené alibi

Nakladatelství J&M a autor Ladislav Beran Vás zvou na křest a autogramiádu nové knihy - Utopené alibi

Knihkupectví ELIM, Janáčkova ulice, Písek

Středa 5. června 2013 od 16:00 hodin

Více na www.jm-pisek.cz

Literární soutěž O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE

16.4.2013

Nakladatelství MOBA vyhlásilo 10. ročník literární soutěže
O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE

pro autory žánru původní česká detektivka

Soutěžní podmínky:
a) autor do soutěže přihlásí a zašle pouze dosud nikde nepublikovanou, tj. originální práci (s čestným prohlášením)
b) rozsah rukopisu cca 200 normostran textu
c) rukopis autor odevzdá jak v digitální, tak 2x v tištěné formě
d) součástí soutěžního rukopisu bude i anotace v rozsahu cca 1 strany textu

Uzávěrka soutěže: 30. 5. 2013
Autor vítězného rukopisu obdrží věcnou cenu, tj. Poklad byzantského kupce, a smlouvu na knižní vydání detektivky

Soutěžní rukopisy zasílejte na adresu:
Nakladatelství MOBA, Kotlářská 53, 602 00 Brno
e-mail: moba@mobaknihy.cz , www.mobaknihy.cz


Podklady v pdf ke stažení

Knižní novinky s kriminálními motivy

24.3.2013


Noc dlouhých nožů


Noc dlouhých nožů

Roman Cílek je spoluzakladatelem a členem vedení České sekce AIEP a zároveň Klubu autorů literatury faktu. Širší veřejnosti je znám jako autor několika desítek knih nejen z oblasti literatury faktu, ale i dramaticky a detektivně laděné beletrie. V posledních letech je kmenovým autorem Nakladatelství Epocha, které v současnosti vydalo jeho knihu Noc dlouhých nožů, poukazující na bezcitnou podstatu nacistického hnutí. Odehrává se v létě 1934, kdy Adolf Hitler a jeho přívrženci během několika desítek hodin zlikvidovali opozici ve vlastních řadách a podle hesla, že vraždit je dovoleno, se postarali o umlčení každého, kdo nějak překážel. Kniha je doplněna fotografiemi.


Smrt nosí rudé škorně


Smrt nosí rudé škorně

Historický dobrodružný román s detektivním zápletkou se odehrává v Praze roku 1396. Autor Pavel Hrdlička uvádí: „Dnešní kriminalistika je věda. Kdyby měl autor detektivky reálně popsat průběh vyšetřování, asi by se čtenář brzy nudil. Proto se mnozí detektivkáři obracejí do minulosti. Můj vyšetřovatel opravdu žil, vyšetřoval kriminální činy a zároveň soudil jednodušší případy.“ Nutno dodat, že autor prostudoval mnoho pramenů, vyzná se v reáliích středověké Prahy, seznámil se s tehdejším právem a nezapomněl do vyprávění dodat i humorný nádech.


Sherlock


Sherlock

Hrdinou knihy Grahama Moorea je sir Arthur Conan Doyle, tvůrce slavného detektiva Sherlocka Holmese. Okolnosti ho údajně přivedly k vyšetřování série neobjasněných případů a při pátrání mu pomáhá jeho přítel Bram Stoker (známý svým dílem o Draculovi). Střídavě sledujeme jejich počínání a o sto let později pátrání mladého literárního badatele Harolda po vrahovi významného sběratele, který přijel na setkání členů holmesovské společnosti do New Yorku. V napínavém závěru pochopíme souvislost obou pátrání, ačkoliv je dělí sto let. Podle prezidenta České společnosti Sherlocka Holmese Aleše Kolodrubce se „historická linie fiktivního příběhu bravurně proplétá s tím současným do čtivého celku, který spojuje jako ústřední svorník Doyleův deník.“ Když to říká odborník, tak mu věřme.


Tenkrát na Západě


Tenkrát na Západě

Muži s kolty proklatě nízko a tomahawky za pasem, prostě kriminální živlové Divokého Západu a proti nim indiáni byli vždy vděčným tématem pro čtenáře i filmaře. Karel Jordán, autor úspěšné monografie Můj bratr Vinnetou (2008), sestavil průvodce světovými filmovými westerny. Dává přehled klasické americké tvorby, italských spaghetti westernů, západoněmeckých mayovek, indiánek z NDR, nezapomněl na českého Limonádového Joa atd. Jsou tu profily známých herců, režisérů, scenáristů a skladatelů, definujících pojem western. Kniha je doplněna více než 250 fotografiemi a obrázky.

Slavný film Tenkrát na Západě italského režiséra Sergia Leoneho z roku 1968 uvádí Asociace českých filmových klubů v rámci Projektu 100 znovu v kinech od 21. března, a to v mimořádně kvalitní digitální verzi.


Niceville


Niceville

„Zlí lidé mohou umřít, ale zlo nikdy.“ Takové je moto dalšího bestselleru Carstena Strounda, spisovatele žijícího u Huronského jezera na americko-kanadském pomezí. Příslušník speciálních sil pátrá po zmizelém chlapci a rozpoutá se podivná série událostí jako vyloupení banky, roztržka lupičů, vydírání, další zmizení a jiné jevy, jakoby vše souviselo s dávným zločinem v městě Niceville. Mysteriózní thriller nepostrádá napětí a vylíčení tajemného světa mezi životem a smrtí.


Nikdy nevíš


Nikdy nevíš

Za mrazivý kriminální příběh lze označit druhou knihu Chevy Stevensové (její debut Stále nezvěstná vyšel v 21 zemích). Má originální námět. Sára po dlouhém pátrání po biologických rodičích zjistí, že její matka přežila jako jediná oběť sériového vraha. Od té chvíle Sára utíká před minulostí, zvědavou veřejností i senzacechtivými novináři. Kniha existuje i v elektronické verzi.

Tajná zbraň


Tajná zbraň

Pod pseudonymem Nicola Marni si představme německou autorskou dvojici Inu a Elmara Lorentzovy. Po úspěšných historických románech se tentokrát pustili do druhého špionážského thrilleru (první se jmenuje Tallinnské spiknutí). V Tajné zbrani se děj točí kolem zavraždění tří lidí, které zdánlivě nic nespojuje: fanatický islámský kazatel, vrah dětí a politik, který zavinil těžkou autonehodu. Od soudu odešli osvobozeni. Kdo je zabil a ještě k tomu tajnou armádní zbraní, od níž existuje jen jeden prototyp?


Věnceslava Dezortová

Důležité pátrání

4.3.2013


Ztratilo se zrcadlo


Zrcadlo

Milí kolegové,
ozývám se ještě jednou ohledně detektivního pátrání po zrcadle, které mi někdo ze zúčastněných odnesl z předávání cen Asociace autorů detektivní literatury loni 6. listopadu v Muzeu Policie ČR (fotka zrcadla je v příloze - to ztracené nebylo úplně stejné, ale hodně podobné).
Pan designér, který to zrcadlo stvořil, na mně teď vymáhá 15.000 Kč.
Zkouším se po něm proto ještě jednou poptat... za zeptání nic nedám :-) Třeba si tento e-mail přečte někdo, kdo předchozí v listopadu nečetl a ví, kdo zrcadlo odnesl. Ostatním se omlouvám, že s tím opět otravuju.
Nemá někdo z Vás kontakty na nečleny AIEP, kteří se předávání cen v Muzeu Policie také zúčastnili? Předem díky,

Míša Klevisová

Divadla s kriminální tématikou

13.2.2013


Past na myši


Divadlo Past na myši - Miloš Kopečný a Marcela Nohýnková

Proslulá detektivka Agathy Christie je zapsána v Guinnesově knize rekordů jako nejdéle nepřetržitě hraná divadelní hra na světě. V Londýně ji můžete navštívit v St Martin’s Theatre na West Street,, letos je na repertoáru již 59. sezónu. Československá premiéra se konala 6. ledna 1961 v Divadle S. K. Neumanna, v současnosti známém jako Divadlo pod Palmovkou. Past na myši tady mají opět na repertoáru od 18. března 2011. Někteří z nás jsme představení navštívili loni v souvislosti s udělováním cen AIEP v prostorách tohoto divadla. Past na myši se stále těší přízni návštěvníků. Obsazení zůstává stejné: Jan Teplý, Miroslava Pleštilová, Karel Vlček, Marcela Nohýnková, Miloš Kopečný, Jan Konečný, Eva Kodešová a Martin Preiss. Kdo neviděl, ať zajde.


Chicago


Chicago - Petra Jungmanová a Martina Sikorová

Jeden z nejslavnějších světových muzikálů láká diváky nejen na skvělou hudbu a atraktivní příběh o slávě, štěstí, bohatství a láskách, ale také na vzrušující prostředí zločinu, neřesti, erotiky i nejrůznějších podvodů. Po zhlédnutí výborného filmového zpracování jsme si říkali, že v divadle už to nebude ono. Divadlu pod Palmovkou se to povedlo.V inscenaci Stanislava Moši hrají: Petra Jungmanová, Martina Sikorová nebo Petra Doležalová., Radek Valenta nebo Radek Zima, Jan Teplý, Hana Seidlová a další. Od premiéry 25. listopadu 2011 měli 33 repríz a na představení dojíždějí diváci i z různých koutů republiky, zejména prý mladší publikum. Když už mladí dají přednost divadlu před diskotékou, tak to fakt musí být dobré.


Vražda za oponou


Vražda za oponou

Dílo muzikálových klasiků Johna Kandera a již zesnulého Freda Ebba bylo následně dopsáno a upraveno. Premiéru měla tahle „bláznivá detektivní komedie“ v Los Angeles a v letech 2007 a 2008 slavila úspěch na Broadwayi. Nastudování v Hudebním divadle Karlín patří k prvním evropským uvedením. Příběh se odehrává v bostonském divadle roku 1959, kdy během děkovačky zemře hlavní představitelka a mladý ambiciózní nadporučík Frank nejen řeší případ, ale sám má co dělat, aby nepřišel o život. Frank v podání Ondřeje Brzobohatého je trochu Herculem Poirotem, poručíkem Columbem, případně i Nickem Carterem z filmu Adéla ještě nevečeřela. Dále účinkují Zuzana Norisová, Monika Absolonová nebo Dasha, Ivana Chýlková či Hana Křížková, Petr Vondráček a další. V Karlíně se dá vidět všechno, nezklamou.


Věnceslava Dezortová

Foto archiv divadel

Filmy s kriminální tématikou

3.2.2013


Ve stínu


Ve stínu

Napínavá detektivka podle původního scénáře Marka Epsteina se odehrává v Československu 50. let. Z běžné vloupačky se vlivem zákulisních intrik tajné policie stává politická kauza. Může jedinec vzdorovat organizované síle zla vrostlé do státní struktury? Každý má svůj stín minulosti a slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny. Věčné téma. Film má výborné herecké obsazení: Ivan Trojan, Soňa Norisová, David Švehlík, Jiří Štěpnička, Marek Taclík, Norbert Lichý, Miroslav Krobot ad.

Při udílení Cen české filmové kritiky za rok 2012 dostal film Ve stínu pět ocenění: jako nejlepší film, dále za režii David Ondříček, za kameru Adam Sikora, za hudbu Muchow + Novincki a za herecký výkon Ivan Trojan.


Patrola


Patrola

Akční thriller je nahlédnutím do života dvou policistů, kteří se starají o bezpečnost obyvatel v Los Angeles. Zasahují proti grázlům různého druhu, dostanou se do styku s překupníky drog, s obchodníky s bílým masem, zachrání děti z hořícího domu, život mají hodně pestrý. Režisér David Ayer zvolil zvláštní formu natáčení. Jeden z policistů zaznamenává veškeré pracovní i soukromé dění s patřičným komentářem kamerou. Herci Jake Gyllenhaal a Michael Peňa jsou skvělí. Dojem z filmu? Až na přemíru vulgarismů je to film, který utkví. Má napětí, spád, černý humor a hlavně ukazuje, jak nebezpečné je povolání policistů, kdy opravdu jde o život. Kritika film označila za jedno z nejlepších policejních dramat.


Hitchcock


Hitchcock

Životopisný film nás seznamuje se slavným režisérem Alfredem Hitchcockem (Anthony Hopkins) v době, kdy natáčel film Psycho. Odehrává se v roce 1960. Hitchcock překonává problémy, kdy se musel zaručit svým majetkem, aby ho vůbec pustili do studia, protože v úspěch Psycho tenkrát nikdo nevěřil. Navíc uprostřed natáčení onemocní, takže režie se ujímá jeho žena Alma, nadějná scenáristka (Helen Mirrenová). Jak se Hitchcock choval ke svým hereckým hvězdám? I to je zajímavé nahlédnutí do tajů mistra hororu. Prostě tento film natočený režisérem Sachou Gervasim musíte vidět.


Gangster Squad - Lovci mafie


Gangster Squad - Lovci mafie

Retro kriminálka se odehrává v Los Angeles roku 1949. Vládne tu gangster Cohen, který řídí většinu nelegálních aktivit ve městě včetně obchodu s drogami, zbraněmi či s prostitucí. Na své straně má podplacenou policii a zkorumpovanou politickou elitu. Kdo má rád střílečky a dobové prostředí, přijde si na své. Rovněž herecké obsazení je na úrovni (Sean Penn, Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin, Nick Nolte ad.). Dle názoru prvních diváků je to film na pomezí lehké parodie a seriózního dramatu.


Věnceslava Dezortová

Foto archiv Falcon (Ve stínu), Hollywood CE (Patrola), Bontonfilm (Hitchcock), Warner Bros. (Gangster Squad)

Metody bytových zlodějů

30.1.2013

neboli užitečné informace pro obyvatele i autory krimi příběhů

Firma na zabezpečovací systémy Jablotron nechala udělat průzkum mezi vězni odsouzenými za vloupání do domácností a bytových objektů. Ankety se zúčastnilo 135 vězňů. Některé informace překvapí.

Třeba zloději se až z 80 % nebojí sousedů ve vedlejším domě (svědčí to o sousedské apatii), z 75 % je neodradí venkovní žaluzie a ze 71 % fólie na oknech. Nejsnáze vnikají do objektu přes okna (84 %), pak sklep (74 %) a garáž (73 %). Průměrně zabezpečený byt 82 % zlodějů otevře do pěti minut!

Tipování do objektů získávají ze 46 % od známých, plná poštovní schránka přiláká 23 % zlodějů, sledování zvyklostí obyvatel domu nebo bytu věnuje pozornost 26 % zlodějů (to už je hodně fikané) a přes Facebook 11 %. Takže nechlubte se, že právě odjíždíte na dovolenou nebo jaký máte majetek. Zloději nejsou počítačoví analfabeti. V kterou dobu se loupí nejlépe? Pokud jde o byty v paneláku, tak 79 % volí denní hodiny, protože jsou lidé převážně v práci. Do rodinných domů uvedlo 54 % dotazovaných, že je lepší přijít v noci a 42 % nevadí, když v objektu lidé spí (z této informace až naskakuje husí kůže).

Jak přilákat zloděje neboli chyby obyvatel:

Na prvním místě jsou pootevřená okna (81 %), pak nedostatečně zajištěná okna (76 ), cennosti na viditelných nebo snadno odhadnutelných místech (63 %). Je to neuvěřitelné, ale 42 % zlodějů nachází klíče pod rohožkou nebo v blízkém květináči! Co zloděj udělá, když se spustí alarm?

Pouze jedna třetina pachatelů odejde, zato dvě třetiny pokračují dál! (To jsou ti zkušení.)

Co nejvíce odrazuje?

Na prvním místě je pes v bytě! Na druhém pak pes na zahradě a na třetím sousedé v panelovém domě (nikoliv sousedé ve vedlejších vilách, jak už bylo řečeno).

Po všech dosti alarmujících údajích je načase říct, jak by měl být ideálně zabezpečen byt nebo objekt:

Mít alarm napojený na hlídací agenturu, dále bezpečnostní dveře a skla, hlídacího psa, noční střežení alarmem a důkazy aktivity (simulování třeba světel). Hlídací agentura se dostaví zhruba do deseti minut. Pokud už přijede k vyloupenému bytu, pořád může být užitečná, třeba následně. Pachatelé, zejména ti, kteří nenašli co očekávali, rádi působí v bytě škodu. Třeba zašpuntují umyvadlo a pustí naplno vodu, rozbijou dveře nebo okna. Tak se stává, že co nenapáchá původní zloděj, využijí náhodní lidé, když vidí poškozený objekt. Příležitost zkrátka láká. Závěrem lze říci, že objasněnost trestných činů stoupá a zloději si postěžovali, že vstoupit do objektů je v současnosti těžší než před deseti lety. A prý mají rádi Václava Klause.

Tisková beseda se konala v restauraci Katr ve Vězeňské ulici (nikdo z přítomných nenahlásil nějakou ztrátu .

Věnceslava Dezortová

Vzpomínka na Zdeňka Třešňáka aneb Vytrácení

17.12.2012

Ano, vytrácení, to slovo sem patří - i takhle se ?nám mohou z kruhu živých vytrácet přátelé.

Zdeněk Třešňák, narozený 19. března 1932 v Kostelci nad Černými Lesy, byl v životě lecčím: chemikem, specialistou na jedy a opiáty u Kriminální služby v Praze, rozhlasovým redaktorem, šéfredaktorem i vydavatelem, letitým členem AIEP - a především autorem bezmála dvacítky knížek s kriminální tematikou. Bydlel v Praze, pak ho hlas srdce na čas povolal do Brna, ale asi to nevyšlo tak, jak si představoval, takže se zase vrátil. Život už je holt takový: nabízí vzestupy i pády v ringu nejen občanského, ale i soukromého života. V posledním desetiletí Stověžatou opustil a nastěhoval se do vesničky, kde - jak mi vyprávěl - nebyla dokonce ani hospoda (ta hrůza!). Tu a tam ještě něco napsal a poslal Hance Nekudové do edice Jedním dechem, ale pak už ho zřejmě ani tohle nebavilo. Občas jsem mu zavolal a z toho, co naznačil, jsem vyrozuměl, že je snad nyní v nějakém seniorském penzionu, ale podrobnosti jsem z něho pochopitelně nepáčil. Zkraje letošního prosince mě potěšilo, že Česká televize se rozhodla zreprízovat dvoudílnou hru Na vlky železa, která byla natočena podle Zdeňkovy novely. Chtěl jsem mu pogratulovat, ale z mobilu na mě štěklo sdělení, že číslo neexistuje. Znepokojil mě to a s pomocí Hanky Nekudové a Naděždy Plichtové, která se ve vydavatelství Františka Čermáka stará o honoráře, se mi podařilo zjistit poslední místo, kam byly platby posílány. Kosova Hora na Příbramsku. Zavolal jsem na tamní radnici a místostarostka Lenka Havlíčková mi sdělila, že "pan Zdeněk Třešňák zemřel letošního posledního července v obecním bytě, určeném pro nemajetné a opuštěné osoby". Podivila se, že se někdo z Prahy zajímá o "toho mlčenlivého pána, o kterém se tu nic moc nevědělo, akorát nám bylo divné, že umí tak dobře pracovat s počítačem". Na oplátku jsem jí vyrazil dech sdělením, že "ten pán" byl významným autorem a televizní hra, na kterou se paní místostarostka před několika dny dívala, vznikl podle jeho námětu.

Nu což, v Kosově Hoře si to nějak přeberou.

A přebrat si to ostatně musíme i my, kteří jsme Zdeňka Třešňáka znali. Jsme už všichni dospělí a vzali jsme na vědomí, že život počíná zrozením a končí smrtí - ale je mi smutno z toho, když ten konec nemá důstojnou podobu. Mohu se nad tím vztekat, ale to je jediné, co spolu s přátelskou vzpomínkou mohu pro Zdeňka Třešňáka udělat.

Roman Cílek

Vrah není zahradník

17.12.2012

Článek časopisu Naše rodina 47, ze dne 20. 11. 2012, kde Lubor Falteisek informuje o detektivkách.

Kliknutím zvětši

Vyhlášení soutěží pro rok 2013

5.12.2012

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po podevatenácté bude v roce 2013 udělena cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, pošestnácté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce. Čtvrtý ročník představuje soutěž o cenu Havránka pro autory do třiceti let, které vyhodnotí porota v rámci soutěže Havrana a vybere jednu nejlepší povídku. Díky nakladatelství MOBA může být obnovena i Cena E.Fikera o nejlepší rukopis roku.

Výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2013:

Cena Jiřího Marka:

Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru, vydané v roce 2012. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích.
Uzávěrka soutěže 28. února 2013.

Cena Havrana:

Do Ceny Havrana pro rok 2013 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2012 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Tři autoři nejlepších povídek obdrží keramickou sošku a povídky budou zveřejněny ve sborníku nejlepších povídek roku 2012.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2013.

Cena Havránka:

Soutěž pro začínající autory do 30 let. Do Ceny Havránka pro rok 2013 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2012 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Přihlášené povídky se zúčastní i soutěže o Cenu Havrana. Autor vítězné povídky obdrží keramickou sošku a povídka bude zveřejněna ve sborníku nejlepších povídek roku 2012.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2013.

Cena Eduarda Fikera:

Do Ceny Eduarda Fikera pro rok 2013 může každý autor přihlásit jeden rukopis sbírky povídek, románu nebo novely, s krimi či detektivní zápletkou, o rozsahu od sto padesáti do dvou set stran strojopisu (normostrana = 30 řádků x 60 úderů), Musí se jednat o dílo, které nebylo dosud knižně publikováno. Rukopis je nutno dodat v jednom výtisku a na disketě, CD-romu nebo e-mailem.
Uzávěrka soutěže je 28. února 2013.

Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359 , ada99@grbox.cz

Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků: 1937257379/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Zasedání výboru AIEP ze dne 26. 11. 2012

1.12.2012


Zápis ze zasedání výboru ke stažení v doc
Přihláška do AIEP ke stažení v doc

92. policejní revír se hlásí...

28.12.2012


Ladislav Beran: 92. policejní revír se hlásí...
Pozvánka na křest knihy 3.12.2012


Další pokračování skutečných kriminálních případů písecké četnické pátrací stanice vedené na Policejním ředitelství v Praze jako tzv. 92. policejní revír.

Čtenářům se tak opět představuje město Písek a jeho atmosféra ve 30. letech minulého století mistrně zachycená perem spisovatele Ladislava Berana.

Kniha je tentokrát doplněna unikátními dobovými materiály ze života píseckého četnického velitele štábního kapitána Josefa Votruby, které do knihy věnoval jeho vnuk pan Jaroslav Hrubý. Text je tradičně doplněn nezaměnitelnými ilustracemi píseckého výtvarníka Františka Doubka, kterému je zároveň kniha věnována.

Celá obálka v pdf

CENY AIEP ZA ROK 2011

18.11.2012

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po poosmnácté byla v roce 2012 udělena cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, po patnácté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce. Třetí ročník představuje soutěž o cenu Havránka pro autory do třiceti pěti let.

Ceny byly tentokrát předány v klubu Muzea Policie ČR


Kdo dělá sošky Havrana a Havránka?

Všechny keramické sošky jsou jednotlivé originály od výtvarnice ze Strakonic Jarmily Lískovcové. Vytváří je od počátku soutěže, takže Havrana od roku 1993, Havránka, což je cena pro mladé tvůrce do 35 let, od roku 2009.

Před odchodem do důchodu byla Jarmila Lískovcová ředitelkou místní Lidové školy umění, která měla výborné výsledky. Zde získalo výtvarné základy hodně budoucích studentů UMPRUM a AVU. Má dvě děti – syn včelaří a dcera, také výtvarnice, žije a maluje v USA.


Cena Havrana
za nejlepší napsanou nebo publikovanou povídku v minulém roce

Do soutěže bylo přihlášeno 48 povídek od 30 autorů Členové komise: Hana Nekudová, Věnceslava Dezortová, Květa Dočkalová, René Durčák

1. cena – Roman Cílek: Špína bílých límečků
2. cena – Lubor Falteisek: Anděl smrti
3. cena – Jan Cimický: Důkaz existence

Cena Havránka
za nejlepší povídku do 35 let věku autora
Lukáš Hrdlička: Pod tíhou obvinění

Cena Jiřího Marka
za nejlepší detektivní román vydaný v předešlém roce
Michaela Klevisová: Dům na samotě

Zvláštní cena poroty Jiřího Marka
Kateřina Kvapilova: Nikomu nevěř

Cena Eduarda Fikera
za nejlepší rukopis
Andrea Vernerová: Vraždy uprostřed oceánu

Další ceny – za rok 2011 – udělují Česká společnost Sherlocka Holmese a Společnost Agathy Christie:


Cena České společnosti Sherlocka Holmese za rok 2011
Zuzana Rampichová: Případ vyloupené laboratoře

Cena Společnosti Agathy Christie za rok 2011
1. místo – Pavla Kolářová: Dámský klub
2. místo – Petra Kodetová: Vražda v dubnu, Radka Slouková: Pan Pricard své cibulačky už nikdy nebude potřebovat a Blanka Smejkalová: Sousedka.


Fotografie z předání cen František Špaček

Předání cen AIEP za rok 2012

22.10.2012


Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na předání cen AIEP

v úterý 6. listopadu 2012 v 15 hod.
v klubu Muzea Policie ČR, Praha 2, Karlov.


Program:

- Cena Eduarda Fikera – ke 110.výročí narození tohoto slavného autora detektivní literatury
- Cena Havrana + Havránek
- Cena Jiřího Marka
- Cena Společnosti Agathy Christie
- Cena Společnosti Sherlocka Holmese

Hlavní sponzor předání cen: Profesdům s.r.o. - http://www.profesdum.cz/

Těšíme se na Vaši účast.

Knihy E. Fikera na stránkách nakladatelství Comics Centrum se slevou

28.5.2012

Série C-L za předobjednávkovou cenu se 40% slevou za 149,- Kč v pevné vazbě -
Série C-L

Zlatá čtyřka se 30% slevou za 209,- Kč -
Zlatá čtyřka

Hloubka se 30% slevou za 209,- Kč -
Hloubka

" Výroční" cena Eduarda Fikera, u příležitosti 110. výročí narození

23.5.2012

Interní soutěž pro členy AIEP. Do Ceny Eduarda Fikera pro rok 2012 může každý autor přihlásit jeden rukopis sbírky povídek, románu nebo novely, s krimi či detektivní zápletkou, o rozsahu od sto padesáti do dvou set stran strojopisu (normostrana = 30 řádků x 60 úderů), Musí se jednat o dílo, které nebylo dosud knižně publikováno. Rukopis je nutno dodat v jednom výtisku a na disketě, CD-romu nebo e-mailem.
Uzávěrka soutěže je 30. září 2012. Soutěž je připravována ve spolupráci s nakladeatelstvím Comics Centrum.

Porota:
Václav Dort - ředitel nakladatelství Comics Centrum
Juan Zamora - člen výboru AIEP

Vyhlášení výsledků se uskuteční dne 6. listopadu 2012 v 15:00, v rámci každoročního předání cen AIEP. Místo předání bude upřesněno v říjnu 2012.

Na veletrh Svět knihy 2012 přijede FELIX FRANCIS

17.04.2012

Felix Francis

Na veletrh Svět knihy 2012 přijede FELIX FRANCIS,

syn slavného spisovatele dostihových detektivek Dicka Francise, autor románu HAZARD (vydal Knižní klub)

Průmyslový palác, Výstaviště Praha 7 – Holešovice, sobota 19. května 2012, 12.00 – 12.50 Velký sál – Střední hala Felix Francis: Hazard

Mladší syn slavného spisovatele dostihových detektivek Dicka Francise se autorsky podílel na čtyřech otcových románech. Nyní představí svůj první samostatný titul Hazard, v němž bravurně navazuje na autorskou tradici svého otce. Při dostizích na Velké národní dojde k vraždě žokeje. Vrah zmizí v davu a ihned se vyrojí spekulace o tom, že šlo o vyřizování účtů ve válce gangů…

Autor přetváří oblíbený žánr kultovních „francisovek“ v moderní detektivní příběh pro 21. století.

13.00 stánek L 101 (levé křídlo), Felix Francis: Hazard (Knižní klub) – autogramiáda


Pátek 18. května 2012, 16.00 stánek L 101 (levé křídlo), Klára Janečková: Temnota (Ikar) – autogramiáda

Spisovatelka a psycholožka ve svém osmém románu vypráví detektivní příběh o ženě, která ztratila paměť.

Informuje Věnceslava Dezortová

Ladislav Beran: VELKÝ PITAVAL z malého města se vrací...

24.11.2011

Ladislav Beran: VELKÝ PITAVAL z malého města se vrací...

Písečtí kriminalisté Mach a Studnička se vrací...

Nakladatelství J&M a autor Ladislav Beran vás zvou na křest a autogramiádu pokračování píseckých krimi povídek VELKÝ PITAVAL z malého města se vrací...

Kde: Knihkupectví ELIM, Janáčkova ul., Písek

Kdy: Pátek 2.12.2011 od 16 hodin

V knize velká labužnická soutěž s restaurací U Reinerů

Vyhlášení soutěží pro rok 2012

22.11.2011

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po poosmnácté bude v roce 2012 udělena cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, po patnácté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce. Třetí ročník představuje soutěž o cenu Havránka pro autory do třiceti let, které vyhodnotí porota v rámci soutěže Havrana a vybere jednu nejlepší povídku.

Výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2012:

Cena Jiřího Marka:

Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru, vydané v roce 2011. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích.
Uzávěrka soutěže 29. února 2012.

Cena Havrana:

Do Ceny Havrana pro rok 2012 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2011 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Tři autoři nejlepších povídek obdrží keramickou sošku a povídky budou zveřejněny ve sborníku nejlepších povídek roku 2011.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2012.

Cena Havránka:

Soutěž pro začínající autory do 30 let. Do Ceny Havránka pro rok 2012 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2011 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Přihlášené povídky se zúčastní i soutěže o Cenu Havrana. Autor vítězné povídky obdrží keramickou sošku a povídka bude zveřejněna ve sborníku nejlepších povídek roku 2011.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2012.

Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359 , ada99@grbox.cz

Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků: 1937257379/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Věnceslava Dezortová: Smrt na objednávku

20.9.2011

Věnceslava Dezortová: Smrt na objednávku

20. září vychází v nakl. NAVA knížka SMRT NA OBJEDNÁVKU. Název náleží jedné z patnácti obsažených krimi povídek. Podvody, zločiny a další nepravosti patří k lidstvu odjakživa. Zlo je ďábelským kořením života. Také v povídkách se setkáte se zloději aut, fikanými podvodníky, nebezpečnými úchyláky, výrobci drog, domácím násilím, zákeřnou nevěrou, prostě s děním kolem nás. Přeji vám, abyste se s gangstery, o jakých je v povídkách řeč, setkávali jen jako čtenáři, posluchači, diváci televize či v hledišti divadel.

Michaela Klevisová: Dům na samotě

22.8.2011

Michaela Klevisová: Dům na samotě

 

 

 

 

 

CENY AIEP ZA ROK 2010

8.6.2011Děkujeme divadlu Pod Palmovkou za vřelé přijetí a nádhernou slavnostní atmosféru. Ceny předávali režisérka divadla a představení 'Past na myši' paní Lucie Bělohradská a plk. Judr. Jiří Komorous.

Cena Havrana
za nejlepší napsanou nebo publikovanou povídku v předešlém roce
1. cena – Jan J. Vaněk: Milostný ptačí zpěv
2. cena – Antonín Jirotka: Chorobné sny
3. cena – František Uher: Odplouvající říjen

Cena Havránka
za nejlepší povídku do 35 let věku autora
Lukáš Hrdlička: Sprosté umění vraždy

Cena Jiřího Marka
za nejlepší detektivní román vydaný v předešlém roce
Michal Fieber: Soukromé bludiště

Cena Eduarda Fikera
za nejlepší rukopis
František Uher: Odstín nebezpečí

Další ceny – za rok 2011 – udělují Česká společnost Sherlocka Holmese a Společnost Agathy Christie:


Cena České společnosti Sherlocka Holmese za rok 2011
Lubor Falteisek: Doktor Watson a mladá dáma

Cena Společnosti Agathy Christie za rok 2011
1. místo – Zuzana Rampichová: Případ podivuhodné amnézie
2. místo – Lubor Falteisek: Stalo se v Nebeské Rybné
3. místo – Lukáš Hrdlička: Sprosté umění vraždy


Předání cen AIEP v divadle Pod Palmovkou

24.2.2011Předání cen AIEP se uskuteční
v úterý 7.6.2011 v 17:00 v divadle Pod palmovkou


17:00 - 18:00 Předání cen

 • předání ceny Havrana za nejlepší povídku roku 2010
 • předání ceny Jiřího Marka za nejlepší knihu roku 2010
 • předání ceny Havránka za nejlepší povídku autora do 35. let
 • předání ceny Agathy Christie
 • předání ceny Sherlocka Holmese
 • informace o činnosti AIEP za rok 2010
 • informace o financích a členských příspěvcích

18:00 - 19:00 občerstvení


19:00 - 21:30 představení Agatha Christie: Past na myši

Srdečně zveme všechny členy AIEP
a příznivce detektivní literatury

Zpráva z Goethe-Institutu

11.5.2011

Literární program "Das Buch" se popáté bude konat 13. a 14. května 2011 v rámci pražského knižního veletrhu "Svět knihy".

V tomto roce nabízíme čtení těchto autorů a autorek: Iris Hanika (D), Alfred Komarek (A), Rolf Lappert (CH), Isabel Morf (CH), Verena Rossbacher (A) a Jan Costin Wagner (D). 13. 5. od 17.00 proběhne v Goethe-Institutu diskuze věnovaná ústřednímu tématu letošního ročníku - detektivce.

Všichni zájemci jsou vítáni. Tlumočení zajištěno.

Informaci zaslal František Cinger


POZOR !!! Změna programu předání cen AIEP

14.4.2011

Od 17 hod vyhlášení detektivních cen, od 19 hod představení 'Past na myši', termín úterý 7. června zůstává!!

Slovník kriminalistických pojmů a osobností

7.4.2011

Slovník kriminalistických pojmů a osobností

Na podobnou knihu jsme dlouho čekali. Autoři kriminálních příběhů, ale i běžní čtenáři se zajisté rádi dovědí něco ze zákulisí vědního oboru zvaného kriminalistika. Nejde o fikce, ale vysvětlení pojmů. Autoři jsou vskutku odborníci. Prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. je prorektorem pro vědu a výzkum a vedoucím katedry kriminalistiky Policejní akademie ČR v Praze. Podílel se na řešení vědeckovýzkumných úkolů zaměřených na teorii forenzní biomechaniky a její praktické aplikace. Je autorem nebo spoluautorem mnoha vědeckých monografií, učebnic a odborných publikací. Také druhý autor Plk. JUDr. František Vavera, Ph.D. je absolventem Policejní akademie ČR v Praze. Loni byl jmenován náměstkem ministra vnitra pro veřejnou správu, legislativu a archivnictví. Rovněž má za sebou bohatou publikační činnost.

Tentokrát svoji knihu určili nejen odborníkům, ale též laikům, aby se trošku orientovali v různých pojmech, zejména ve vztahu k forenzním vědám, trestnímu právu, policejnímu právu a kriminologii. Je tu i seznam významných osobností, které se podílely na odhalování zločinů, nechybí ani zveřejnění známých zločinců, jejichž činnost ovlivnila vývoj kriminalistiky.

Kniha je doplněna mnoha fotografiemi. Vyšla ve Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Bližší informace na www.alescenek.cz. Studenti a pravidelní odběratelé mohou uplatnit 10 – 20% slevu.

Věnceslava Dezortová

Současná česká detektivka soutěží s krimirománem

28.3.2011

Studie Frantička Cingera o současné české detektivce na stránkách Goethe Institutu -
viz http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kue/lit/kri/cs7334102.htm

Informace o německé detektivce a jejích autorech na stránce
http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kue/lit/kri/csindex.htm

KPDD - Klub Přátel Dobré Detektivky

24.2.2011

Bývaly doby, kdy na dobré detektivky stávaly ve čtvrtek před každým knihkupectvím fronty. Podobně to vypadalo u pokladen kin, která uváděla detektivky filmové. A když ČT zařadila nějakou tu filmovou detektivku do svého programu, u televizních obrazovek se sesedla většina českých rodin…

Ty časy jsou dávno pryč. Desítky a možná stovky českých nakladatelství chrlí detektivky jak na běžícím pásu. Dobré, méně dobré i úplně špatné. Spoléhají na to, že čtenáři koupí zajíce v pytli, protože doby, kdy se původní české detektivky - alei ty nejlepší překladové - recenzovaly v novinách a časopisech, jsou už také pryč. A kina či televize? Tam filmy a seriály s kriminální tematikou dokonce převažují. Ale pozor! Skutečně dobrých detektivek, ať už těch klasických či soudobých, je mezi nimi menšina. Převažují thrillery, horory a akční krimi. Nic proti nim. Ale protože víme, že čtenářů, kteří mají rádi pravou detektivku s Velkým detektivem formátu Hercula Poirota, komisaře Maigreta, Phila Marlowa či kapitána Exnera, je pořád hodně, rozhodla se česká sekce AIEP (Mezinárodní asociace autorů detektivní literatury) založit Klub přátel dobré detektivky.

Ptáte se, jak se můžete stát jeho členem? Jednoduše – stačí vyplnit níže uvedenou přihlášku a odeslat ji. Členství v KPD je dvojí:

1. Bezplatné.

Neplatící členové budou zdarma dostávat e-mailová upozornění na nové detektivky, odkazy na recenze detektivních románů, filmů a divadelních her, ev. akce české sekce AIEP a jiných subjektů, které se dobré detektivce věnují. Dále budou času od času dostávat nabídky cenově zvýhodněných detektivek, kterých mohou, ale také nemusí využít.

2. Placené

Platící členové (členský příspěvek činí pouhých 100,- Kč ročně) dostávají stejné e-mailové informace a nabídky jako členové neplatící, navíc však mohou dostávat i pozvánky k volnému vstupu na křty nových detektivek, besedy s jejich autory a také na každoroční předávání Cen Havrana, Jiřího Marka, Sherlocka Holmese a Agathy Christie, které je vyvrcholením soutěží pořádaných českou sekcí AIEP.

Dále budou platící členové dostávat každý rok zdarma publikaci Nejlepší detektivní povídky roku, která zahrnuje všechny povídky nominované v daném roce na Cenu Havrana, a v neposlední řadě budou mít možnost čerpat slevy při koupi vstupenek na vybraná představení divadelních a filmových detektivek – jejich množství a výše bude samozřejmě záviset na počtu členů KPP a na úspěchu konkrétních jednání KPP s danými partnery.

A to je vše. Pokud Vás program KPDD zaujal a chcete se stát jeho členem, vyplňte, prosím, přihlášku a odešlete ji na uvedenou poštovní adresu, ev. se přihlašte e-mailem na uvedenou adresu mailovou.

Ti z Vás, kteří zaplatí členský příspěvek za rok 2011 do 30. dubna t. r., dostanou pozvánku již na letošní předávání cen AIPE, které se uskuteční 7. 6. 2011 od 15 hodin v pražském Divadle pod Palmovkou. Od 17 hodin pak bude následovat představení nové inscenace DNP - slavné hry Agathy Christie Past na myši. Prvních 30 platících členů KPDD si budou moci koupit 2 vstupenky na toto představení s 20% slevou.

Přihláška ke stažení

Věnceslava Dezortová: Záhadná vražda

24.1.2011

Věnceslava Dezortová: Záhadná vražda

Kniha obsahuje 13 krimi povídek. Příběhy se odehrávají v naší současnosti a u většiny z nich jsou podkladem skutečné události. Odhalování pachatele a okolnosti kolem už jsou dílem fantazie, ale tak, aby výsledek byl logický a reálný. Autorka za své povídky získala několik ocenění, mj. v soutěži O buřinku rady Vacátka, Pohár Sherlocka Holmese a také Havrana.

Kniha vychází v edici Krimi nakladatelství NAVA. Má 144 stran, doplněna je několika ilustračními fotografiemi a stojí 98 Kč. Vydání v paperbacku umožňuje, že se vejde do kapsy a povídky můžete číst v autobusu, ve vlaku nebo třeba u kadeřnice pod sušákem.

Příspěvky došlé do soutěží AIEP pro rok 2011

leden 2010

Pro kontrolu všech došlých povídek, rukopisů novel, románů a knih, zde bude průběžně zveřejňován seznam:

Cena Jiřího Marka:

 • Fieber Michal - Soukromé bludiště
 • Ulman Richard - Dílo a Sherlock Holmes, letmá pitva
 • Slavíček Jiří - Záhada na Mojžíšově hoře
 • Uher František - Připrav se na dlouhou zimu
 • Zamora Juan - Vrah na jednu noc
 • Cimický Jan - Perlový amulet
 • Rottová Inna - Vidiny popletené tlumočnice
 • Rottová Inna - Dáma z komparzu

Cena Havrana a Cena Havránka:

 • Jak se hraje král
 • Dívka z pokojíku, odkud se dalo vzlétnout
 • Chřipka
 • Kaive
 • Jedna chybí
 • Špatný příběh
 • Vražda naruby
 • Poirot na cestách
 • Houbová
 • Milostný ptačí zpěv
 • Přepadovka
 • Dar z lásky
 • Chorobné sny
 • Partner od Kresčaku
 • Sběratelka vražd
 • Vražda před jednou
 • Auto bez kol
 • Zmizení Sherlocka Holmese
 • Andílek strážný
 • Alan
 • Drsňák Max Bauer
 • Sprosté umění vraždy
 • Cherchez la femme
 • Zlá předtucha
 • Zločin mezi hroby
 • Paragon na vraždu
 • Odplouvající říjen
 • Poslední hrob
 • Svět 2060
 • Dar života, aneb vánoční dárky otvírejte opatrně
 • Případ podivuhodné amnézie
 • Jak se zbavit Norberta
 • Sherlock Holmes a poklad v Řitce
 • Dokonalá manželka
 • Sherlock Holmes a Sherlock Holmes
 • Doktor Watson a mladá dáma
 • Stalo se v Nebeské Rybné
 • Zapomenutý hřích
 • Pět kilo

Cena Eduarda Fikera:

 • CABINA INTIMA
 • Případa Podaca
 • Konec projektu Bernau
 • Odstín nebezpečí

Vladimír Samiec - Rozhodnutí zabíjet

28.12.2010

Velmi nezvykle se rozhodne Pavel Mestek své finanční problémy, když se rozhodne najít si práci jako nájemný vrah. Myslí si, že zabít někoho cizího a vydělat balík peněz nemůže být tak složité a on pak bude zase žít normálně. Netuší jak je to těžké vzít někomu život a co to znamená jednou vykročit na šikmou plochu zločinu. Více zde

Vyhlášení soutěží pro rok 2011

30.11.2010

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po posedmnácté bude v roce 2011 udělena cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, po čtrnácté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce. Druhý ročník představuje soutěž o cenu Havránka pro autory do třiceti let, které vyhodnotí porota v rámci soutěže Havrana a vybere jednu nejlepší povídku. Díky nakladatelství XYZ je obnovena soutěž o Cenu Eduarda Fikera o nejlepší rukopis.

Výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2011:

Cena Jiřího Marka:

Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru, vydané v roce 2010. Přihlášené dílo je nutno zaslat ve dvou exemplářích. Bronzovou plaketou Jiřího Marka bude odměněna nejlepší kniha.
Uzávěrka soutěže 28. února 2011.

Cena Havrana:

Do Ceny Havrana pro rok 2011 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2010 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Tři autoři nejlepších povídek obdrží keramickou sošku a povídky budou zveřejněny ve sborníku nejlepších povídek roku 2010.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2011.

Cena Havránka:

Soutěž pro začínající autory do 30 let. Do Ceny Havránka pro rok 2011 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2010 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Přihlášené povídky se zúčastní i soutěže o Cenu Havrana. Autor vítězné povídky obdrží keramickou sošku a povídka bude zveřejněna ve sborníku nejlepších povídek roku 2010.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2011.

Cena Eduarda Fikera:

Do Ceny Eduarda Fikera pro rok 2011 může každý autor přihlásit jeden rukopis románu nebo novely o rozsahu maximálně dvouset stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší rukopisy nebudou přijaty. Musí se jednat o dílo, které není smluvně vázané v žádném nakladatelství a které nebylo dosud publikováno. Rukopis je nutno je dodat v jednom výtisku a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Vítězný rukopis bude vydán nakladatelstvím XYZ.
Uzávěrka soutěže 31. ledna 2011.

POROTY:

Cena Jiřího Marka:

 • František Špaček
 • Helena Linhartová
 • Julius Rancso
 • Radek Kislinger

Cena Havrana a Cena Havránka:

 • Hana Nekudová
 • Martin Dočkal
 • Michaela Klevisová
 • Milan Dušek

Cena Eduarda Fikera:

 • Karel Richter
 • Miroslav Kučera
 • Miroslav Ilenčík
 • Juan Zamora

Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359 , ada99@grbox.cz

Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků: 1937257379/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Ladislav Beran: Kriminální případy 92. policejního revíru

30.11.2010

Ladislav Beran: Kriminální případy 92. policejního revíru

Jedná se o volné pokračování úspěšné trilogie skutečných kriminálních případů písecké četnické pátrací stanice. Písecká pátračka byla vedena na policejním ředitelství v Praze jako tzv. 92. policejní revír.

Čtenáři se opět setkají s četnickým velitelem, štábním kapitánem Votrubou, strážmistrem Kubíkem a dalšími členy četnické stanice. Autor pátral po skutečných kriminálních případech, které se udály na Písecku ve 30. letech minulého století v dobových archivech a materiálech, aby je převedl do čtivé formy. Před čtenáři se tak otevírá svět věčného boje dobra a zla podaný laskavým perem Ladislava Berana doplněný originálními ilustracemi výtvarníka Františka Doubka.

Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na křest a autogramiádu v pátek 3.12. 2010 od 16 hodin do píseckého knihkupectví Elim v Janáčkově ulici.

Michal Fieber - Soukromé bludiště

24.10.2010

Michal Fieber - Soukromé bludiště

Soukromé bludiště je detektivní love story o femme fatale, která se stává vrcholem manželského trojúhelníku, postupně se proměňujícího ve čtyřúhelník. A v tomto „soukromém bludišti“ se málem ztratí i exkomisař Houdek, který se pokouší objasnit smrt stárnoucího redaktora, aby se nakonec sám stal terčem vražedného útoku. Ale kdo je tu vlastně pachatel a kdo oběť? Tuto otázku si musí zodpovědět sám čtenář. Soukromé bludiště je totiž nejen poutavou detektivkou, ale i příběhem citového vztahu stárnoucího muže a příliš mladé ženy.

Ukázka

Aktuálně

9.9.2010

Předání literárních cen AIEP

1.6.2010

v úterý 1.6.2010 v 16:00 v restauraci U Voraře

Cena Havrana

za nejlepší povídku napsanou nebo publikovanou v předešlém roce

1. Antonín Jirotka - Balada o námořníku
2. Miroslav Otřísal - Kdo jinému jámu kopá
3. Jiří Houser - Strach
Do soutěže bylo přihlášeno 48 povídek. Cena Havrana byla udělena již po sedmnácté.

Cena Jiřího Marka
za nejlepší román vydaný v předešlém roce

Roman Cílek - Letopisy zločinu
Do soutěže bylo přihlášeno 17 knih 16 autorů. Roman Cílek je patnáctým držitelem Ceny Jiřího Marka.

Cena Havránka
cena za nejlepší povídku mladému autorovi do 35 let
Kateřina Heczková - Trevor a Trevis

Cena Agathy Christie
- uděluje Společnost A. Christie; vybírá z povídek, zaslaných do soutěže o Cenu Havrana

1. Miroslav Otřísal - Kdo jinému jámu kopá
2. Stanislava Chmelanová - Paní na úklid
3. František Uher - Urgentní prosba

Ceny vítězům předal náměstek ministra vnitra plk. JUDr. Jiří Komorous.

Předání cen AIEP a členská schůze

23.4.2010

Předání cen AIEP a členská schůze se uskuteční
v úterý 1.6.2010 v 16:00 v restauraci U Voraře
(Na Výtoni 12, Praha)

Program předání cen a členské schůze:

 • předání ceny Havrana za nejlepší povídku roku 2009
 • předání ceny Jiřího Marka za nejlepší knihu roku 2009
 • předání ceny Havránka za nejlepší povídku autora do 35. let
 • předání ceny Agathy Christie
 • předání ceny Sherlocka Holmese
 • informace o činnosti AIEP za rok 2009
 • informace o financích a členských příspěvcích
Srdečně zveme všechny členy AIEP
a příznivce detektivní literatury

Láďa Beran zve k posezení u rádia

31.3.2010

Ozval se mi ČRo , konkrétně pan režisér Luboš Koníř / z Č.Budějovic/ a nabídl mi spolupráci. Vybral si pro dramatizaci rozhlasových povídek konkrétně povídky z knih o písecké četnické pátračce a tuto sobotu t.j. 3.4.2010 v 19.30 hod. bude na frekvenci 106,4 vysílána první povídka. Zřejmě se bude jednat o povídku Choulostivá záležitost, v níž účinkují herci Jihočeského divadla. Pořad trvá 27 minut a bude to vždy v dubnu, v sobotu v tento čas. Reprízovat se to má na stanicích ČRo Plzeň, Praha a Brno. Takže zvu své přátele v tento den a čas ne k hrůzám v televizních novinách, ale k člověčině, která snad udělá radost.

Ladislav Beran - Velký pitaval z malého města 3

30.11.2009

Ladislav Beran - Velký pitaval z malého města 3

Písečtí kriminalisté Mach a Studnička opět v akci

Nakladatelství J&M a autor Ladislav Beran Vás zvou na křest a autogramiádu třetího dílu píseckých krimipovídek

Knihkupectví ELIM, Janáčkova ulice, Písek

Pátek 4. prosince 2009 od 16:00 hodin

Labužnická soutěž s restaurací U ReinerůPátek 4. prosince 2009 od 16:00 hodin

Více na www.jm-pisek.cz

Vzkaz autora laskavým čtenářům:

"Nepátrejte po tom, komu se to v těchto příbězích stalo. Pátrejte po tom, proč se to vůbec mohlo stát."

Michaela Klevisová - Zlodějka příběhů

8.11.2009

Michaela Klevisová - Zlodějka příběhů

Šéfka televizního scénáristického týmu Anna Valentová je výrazná osobnost - lidé ji buď milují nebo nenávidí. Anna chce být ve všem nejlepší, jenže teď se jí pracně vybudovaná pověst hroutí pod rukama: její nezvladatelná dcera utekla z výchovného ústavu a ještě jí neznámý vyděrač hrozí, že prozradí všechna její tajemství. A Anna má tajností opravdu hodně! Kdo o ní může vědět tolik intimních věcí, a přitom ji nenávidět? Nejlepší kamarádka Marcela? Těžko, vždyť ta je jí ale přece už dlouhé roky naprosto oddaná! Proč by jí chtěla ublížit?

Druhá přítelkyně z dětství Ester je jedna z těch, kdo mají spoustu důvodů Annu zbožňovat i zatracovat. Kdysi k divoké a sebevědomé kamarádce vzhlížela a bývala by pro ni udělala cokoli. Nechávala se ovládat, věčně ustupovala a obíhala okolo Anny jako měsíc kolem své planety. Pak se ale provdala do Indonésie a třináctileté odloučení přetavilo vášnivý přátelský cit v krotkou přízeň. Teď už je Ester zpátky v Čechách a najednou vnímá Annu jako sebestřednou, panovačnou a bezcitnou bytost. Ke všemu Anna začala usilovat o muže, do kterého je Ester zamilovaná! A poddajná Ester se poprvé v životě vzepře: nedovolí, aby jí Anna něco vzala. Znovu už ne.

Opravdu jejich přátelství zničilo jenom dlouhé odloučení? Před Esteřiným odjezdem do Indonésie se Anna a Ester na život a na smrt pohádaly. Co se tehdy mezi nimi stalo? Proč o tom s nikým nemluví? Mají společné tajemství?

Pak v penzionu, který patří Ester, dojde k vraždě a zůstane na charizmatickém inspektoru Josefu Bergmanovi, aby rozpletl složitě zamotané klubko přátelských a mileneckých vztahů. Vyšetřování ho zavede do prostředí televizních ateliérů, ve kterých vzniká nejsledovanější seriál, i do výchovného ústavu, ze kterého utekla sedmnáctiletá dcera Anny Valentové. Ta podle vlastních slov zmizela, aby mohla po čemsi "pátrat". Souvisí nějak její zmizení s vraždou?

Andrea Vernerová - Krysa v podpalubí

4.11.2009

Andrea Vernerová - Krysa v podpalubí

Dva detektivní příběhy z prostředí naší námořní plavby – Kolik stojí život a Na lodi se neťuká – spojuje postava námořního důstojníka Jakuba Kernera, který řeší případy vražd na lodích Jizera a Rokytka. Autorka vychází z dobré znalosti prostředí a autobiografických prožitků svých i svého manžela, námořního kapitána. Autentičnost zážitků, práce a života našich námořníků navozuje specifickou atmosféru, suchozemci prakticky neznámou, kterou naruší vraždy. Ty se však, jak autorka podotýká, na našich lodích ve skutečnosti nikdy nestaly.

Ukázky z knihyilustrace: Leo Vaniš
nakladatelství Mare-Czech 2009, cena 200 Kč

Vyhlášení soutěží pro rok 2010

28.10.2008

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po pošestnácté bude v roce 2010 udělena cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, po třinácté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce. První ročník představuje soutěž o cenu Havránka pro autory do třiceti let, které vyhodnotí porota v rámci soutěže Havrana a vybere jednu nejlepší povídku.

Výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2010:

Cena Jiřího Marka:

Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru, vydané v roce 2009. Bronzovou plaketou Jiřího Marka bude odměněna nejlepší kniha.
Uzávěrka soutěže 26. února 2010.

Cena Havrana:

Do Ceny Havrana pro rok 2010 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2009 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Tři nejlepší povídky obdrží keramickou sošku a budou zveřejněny ve sborníku nejlepších povídek roku 2009.
Uzávěrka soutěže 29. ledna 2010.

Cena Havránka:

Soutěž pro začínající autory do 30 let. Do Ceny Havránka pro rok 2010 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2009 a je nutno je dodat ve dvou výtiscích a na disketě, CD-romu nebo e-mailem. Přihlášené povídky se zúčastní i soutěže o Cenu Havrana. Vítězná povídka obdrží keramickou sošku a bude zveřejněna ve sborníku nejlepších povídek roku 2009.
Uzávěrka soutěže 29. ledna 2009.

POROTY:

Cena Jiřího Marka:

 • Karel Richter
 • Miroslav Kučera
 • Ludmila Kovaliková

Cena Havrana a Cena Havránka:

 • Hana Nekudová
 • František Špaček
 • Michaela Klevisová
 • Milan Dušek

Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359 , ada99@grbox.cz

Číslo účtu pro zasílání členských příspěvků: 1937257379/0800. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení.

Petra Nachtmanová - Smrt s příchutí nebe

15.8.2009

Petra Nachtmanová - Smrt s příchutí nebe

Kniha vyšla v devatenáctém ročníku edice Kriminální příběhy a najdete zde jedenáct povídek - Rady opilého muže (žádné mladé holce není příjemné, když se vedle ní v autobuse posadí dotěrný opilec), Smrt s příchutí nebe (po smrti manžela se mnohdy objeví v dědictví zmatek), Krádež stížností (celoživotní rozesílání a sbírání stížností se může stát osudným, jakmile je někdo ukradne), Temné vody Amazonek (nalezení utonulého šestiletého chlapce vede k hrůznému zločinu), Šnek s koloběžkou (prohánět se v těle dospěláka na koloběžce po městě může přinést nadějné seznámení), Lovec slušných holek (on je prostě miluje a nenávidí – slušný holky), Šaškův uvzdychaný běh (i patnáctiletá milenka může s ženáčem vyběhnout. Pomsta bude uběhaná!), Bazénové snění (někdo jí tajně hází do bazénu nafukovačky, a to si nenechá vůbec líbit), Kočka leze dírou, vrah oknem (k milému se lehce dostane láska i smrt), Šmik do deštníku (náhlý déšť zažene ženu do úkrytu a tam není sama), Kravata s papoušky (na nádraží se objeví mrtvé tělo)
Ukázka z knihy Smrt s příchutí nebe:

Tělo Aleny Lisákové našli chvíli po poledni dva obchůzkáři městské policie. Seděla v autě s dvěma průstřely – jeden do srdce, druhý na levém stehně. Auto se nacházelo v jedné neobydlené ulici, kde čekaly akorát domy na zboření.

Podle přesnější expertizy se zjistilo, že zavražděnou posadili na sedačku auta později. Zastřelili ji při rychlé chůzi.

Nejspíš tušila, že je sledována a chtěla utéct, ale na vraha si nepřišla.

Kapitán Petr Konipas se divil, jak několik hodin po vypuštění zprávy do světa, se hrnou svědectví. Navíc se popisy shodovaly a směřovaly k jedné ženě.

„Já ji nezabila!“ prohlašovala Marie Pusinová, když k ní domů přišli a zjišťovali si alibi na dobu zločinu.

„Nezapírejte. Včera vás vidělo plno lidí a tvrdili, že jste vyhrožovala zabitím!“

„Vyhrožovala, to jo. Copak bych ale něco do rána stihla naplánovat?“Více informací o knize Smrt s příchutí nebe a autorce Petře Nachtmanové se dozvíte na jejich oficiálních webových stránkách www.petranachtmanova.cz

Nakladatelství: Nava
Edice: Kriminální příběhy
Rok vydání: 2009
Počet stran: 140
Formát: 140 x 210 x 7 mm
Cena: 98 Kč
Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá

O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE

15.8.2009

Nakladatelství MOBA
vyhlásilo
7. ročník literární soutěže
O POKLAD BYZANTSKÉHO KUPCE
pro autory žánru původní česká detektivka

Podmínky soutěže

Eduard Fiker - Zlatá čtyřka

26.6.2009

Zlatá čtyřka, Eduard Fiker

Špionážní thriller Eduarda Fikera Zlatá čtyřka patří k jeho nejvydávanějším dílům v zahraničí (především v někdejším západním Německu). U nás vyšel poprvé v roce 1955, naposledy v roce 1968. Soudobá kritika ho odsoudila právě pro jeho čtivost a také proto, že šlo o akční příběh západního typu zasazený do reálií tehdejšího Československa. Dravosti a akčnosti příběhu Fiker mistrně docílil vyprávěním v první osobě a v přítomném čase. Zlatá čtyřka je díky tomu atraktivní a čtivá i pro dnešního čtenáře. Text knihy citlivě upravila Milena Vojtková z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Autorem doslovu je Pavel Janáček rovněž z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.

„Odmítáme znevažování práce bezpečnostních orgánů, hájících budování socialismu, odmítáme zlehčování hrdinství, s jakým Pohraniční stráž střeží naše západní hranice, a odmítáme ovšem i povrchní zpracování ostatních motivů, které se ve Zlaté čtyřce objevily.“

redakce Literárních novin v čele s básníkem Janem Pilařem

První kniha s vyšetřovateli Kalaš - Karlíček z volné trilogie Zlatá čtyřka – Série C-L – Kilometr 19. Druhé dvě knihy byly zfilmovány pod názvy Na kolejích čeká vrah a Strach.

Nechte se zlákat do časů agentů chodců, mrtvých schránek, tajných kódů a narušitelů hranic. Do časů, kdy v Praze i na venkově spřádá své nekalé sítě rezidentura západní rozvědky, babičky z příhraničních vesnic potkávají u křížků „bezcenná individua“, to jest agenty-chodce, ilegální vysílačky schované ve sklepě vyzrazují závažná hospodářská i vojenská tajemství, příslušníci někdejší buržoazie – živnostníci, podnikatelé a jiní šarlatáni – hledají příležitost, jak se na vítězném lidu obohatit nebo jak se mu alespoň pomstít. V cestě jim však stojí důvtipní příslušníci Státní bezpečnosti, socialistické kriminálky a SNB vůbec, takže rejdy protistátních elementů jsou předem odsouzeny k nezdaru… Nechte se zlákat a odhalte záhadu, kdo zabil krásnou Martu Valterovou a co znamená zlatá čtyřka vyšitá na kapesníku.

Zlatá čtyřka vychází jako druhá kniha v sérii děl E. Fikera vydávané nakladatelstvím Comics Centrum. Sérii zahájil v roce 2007 román Hloubka, vydaný poprvé od svého vzniku v roce 1947.

Zlatá čtyřka
Autor: Eduard Fiker
Počet stran: 304
Formát: 120 x 165 mm
Cena: pevná vazba 299,- Kč, brožovaná 149,- Kč
Vyšlo 2. 4. 2009 v nakladatelství Comics Centrum

CENY AIEP PRO ROK 2009

10.6.2009

Cena HAVRANA

1. Miroslav Otřísal: Prachy, to je svinstvo
2. Linda Hroníková: Cracker
3. Josef Kratochvíl: Policie, otevřete, prosím

Cena JIŘÍHO MARKA

Muška Ladislav: Nenechám si tě vzít

VAVŘÍNOVÁ KORUNA

Nováková Julie … a na Štědrý den přijde Ježíšek

Cena Společnosti Agathy Christie za rok 2009

1. místo - Stanislava Chmelanová - Nic není zadarmo
2. místo - Hana Doubková - Umím si poradit
3. místo - Ladislav Šobíšek – Prkotina

Cena Sherlocka Holmese

Lubor Falteisek - Nudné odpoledne Sherlocka Holmese

Předávané ceny Předávané ceny Cena Havrana za 3. místo pro Josefa Kratochvíla. Předává Jiří Komorous. Cena Havrana za 2. místo pro Lindu Hroníkovou. Předává Jiří Komorous. Cena J. Marka pro Ladislava Mušku. Předává Jiří Komorous. Spokojená Linda Hroníková. Cena A. Christie za 3. místo pro Ladislava Šobíška. Předává Juan Zamora. Cena S. Holmese pro Lubora Falteiska. Předává Aleš Kolodrubec. Členská schůze. Členská schůze. Slovo mají Jan Cimický a Jiří Komorous. Jaroslav Kopic, Mirek Kučera a Jiří Komorous Fotografoval František Špaček

Samizdat je mrtev. Ať žije Digizdat!

10.06.2009

V pondělí 1. června 2009 byl uveden do zkušebního provozu Digizdat, internetové nakladatelství, knihkupectví a čítárna původní české literatury. Na adrese www.digizdat.cz si mohou čtenáři přečíst ukázky z nových knih českých autorů, které nejsou k mání v klasické tištěné podobě, a pokud se jim zalíbí, mohou si je po odeslání třicetikorunové SMS stáhnout ve formátu PDF do svého počítače. Z ceny SMS si ponechávají operátor a poskytovatel této služby (stažení textu knihy) 18 Kč. Ze zbývajících 12 korun dostává 6 Kč autor a 6 korun si ponechává Digizdat na své provozní výdaje: zaregistrování a zprovoznění domény, redakční zpracování rukopisů, přípravu medailonků autorů a ukázek z knih a jejich naprogramování. Na první pohled se to může zdát málo. Jenže zvolená cena „digiknížek“ je cca desetkrát nižší než cena knih tištěných a umožňuje tedy jejich „nákup“ i čtenářům, pro které začínají být tištěné knihy finančně nedostupné, a navíc je často už nemají kam dávat. To by mohlo v optimálním případě vést k výraznému růstu jejich „nákladů“ ve srovnání s dnes už mizivými náklady většiny tištěných novinek. O úspoře papíru, který se pomalu ale jistě stává strategickou surovinou, ani nemluvě.

V současné době nabízí Digizdat pouze 8 knih od 7 autorů, z toho dvě detektivního žánru. Do konce června bude nabídka rozšířena na deset titulů. O dalším možném navýšení nabídky však rozhodnou sami čtenáři. Pokud do konce letních prázdnin dosáhne obrat jednoho tisíce korun, což představuje pouhých 34 SMS (v tuto chvíli už byl nejen dosažen, ale překročen!), rozšíří poskytovatel této služby počet tzv. SMS bran na 30. To umožní zařazení dalších dvaceti titulů. Kdyby však obrat za 3 měsíce přesáhl 10 000,- Kč (tedy alespoň 334 SMS), bylo by možné na stránkách Digizdatu zveřejnit až 100 knih!

V tuto chvíli má redakce k dispozici dalších 8 rukopisů, splňujících publikační kritéria (Digizdat není a nikdy nebude fórem grafomanů a úplných začátečníků), a denně přibývají další. Z toho celkem jasně vyplývá, že pokud autoři chtějí tuto výhodnou publikační možnost využívat (zatímco u tištěných knih se pohybuje honorář autora nejčastěji mezi 8 až 10 % z maloobchodní ceny knihy, u digiknížek dělá 20 % z ceny SMS) musí se účinně podílet na propagaci celého projektu. Každý autor má své čtenáře, mnohé z nich zná i osobně. Jejich získávání pro stahování knih na www.digizdat.cz by tedy mělo být samozřejmostí. Zájemcům o spolupráci proto doporučujeme, aby si uvedené webové stránky nejprve otevřeli, seznámili se s nimi, případně si stáhli vybranou knihu, a teprve pak zvážili, zda do toho, jak se říká, půjdou. Nové čtenáře mohou získávat jak na besedách, tak korespondenčně – rozeslat informační e-mail na všechny adresy z adresáře přece nikoho nic nestojí. Kontakt na provozovatele, kterému mohou nabízet své rukopisy, pak najdou za každou zveřejněnou ukázkou.

Takže čtěte, stahujte a propagujte! A také pište, samozřejmě!

Smrt starého blázna - ukázka z detektivního románu Michala Fiebera

Předání cen AIEP a členská schůze

26.5.2009

Předání cen AIEP a členská schůze s volbou výboru se uskuteční
v úterý 9.6.2009 v 17:00 v restauraci U Voraře
(Na Výtoni 12, Praha)

Program předání cen a členské schůze:

 • předání ceny Havrana za nejlepší povídku roku 2008
 • předání ceny Jiřího Marka za nejlepší knihu roku 2008
 • předání ceny Vavřínová koruna za nejlepší povídku autora do 35. let
 • předání ceny Agathy Christie
 • předání ceny Sherlocka Holmese
 • informace o činnosti AIEP za rok 2008
 • informace o financích a členských příspěvcích
 • volba výboru AIEP
Srdečně zveme všechny členy AIEP
a příznivce detektivní literatury

JUBILEJNÍ DETEKTIVKA

Aktualizováno 30.3.2009

Vzkaz na starém záznamníku, Inna Rottová

Vzkaz na starém záznamníku
Inna Rottová

V březnu 2009 vyšel v edici Původní česká detektivka jubilejní stý svazek s názvem Vzkaz na starém záznamníku od spisovatelky Inny Rottové.

Edice Původní česká detektivka začala vycházet v brněnském nakladatelství MOBA v roce 2000 jako ediční řada výlučně českých detektivních románů od českých autorů. V této edici publikovalo doposud 41 autorů, např. Václav Erben, Inna Rottová, Josef Škvorecký, Jana Moravcová, Jan Cimický, Eva Kačírková,Jaroslav Kuťák, Helena Hardenová, Pavel Hejcman, Karel Štokán, Jan Bauer, Rudolf Ströbinger a další. V edici také publikovala celá řada začínajících autorů. Edice si v průběhu svého vydávání našla mnoho čtenářů a v současnosti je nejprodávanější edicí českých detektivních románů. Spisovatelka Inna Rottová, stejně jako řada autorů vydávaných v edici Původní česká detektivka, je členkou Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury AIEP.

Edice DÝMKA - svazek 2

Aktualizováno 17.3.2009

Podraz ve vznešeném stylu
, Inna Rottová

Podraz ve vznešeném stylu
Inna Rottová

Nakladatelství Olga KRYLOVÁ, Palác knih LUXOR a Česká asociace autorů detektivní literatury

Vás srdečně zvou na slavnostní prezentaci knížky edice detektivní literatury „DÝMKA“ Podraz ve vznešeném stylu autora Inny Rottové. Slavnostní prezentace se koná 2. dubna v 16 hodin v Paláci knih Luxor Václavské náměstí 41, Praha 1 v 1. patře

Tři panáky pro Evženku - Juan Zamora

Aktualizováno 13.3.2009

Tři panáky pro Evženku, Juan Zamora

Tři panáky pro Evženku
Juan Zamora

Další dva napínavé detektivní případy amatérského detektiva Jiřího Vitáska a vyšetřovatele pražského oddělení vražd majora Dvořáka.

František Táborský byl pár dnů před svou svatbou zavražděn. Mohl být do zločinu zapleten jeho dospělý syn, který se teprve nedávno objevil? Nebo někdo ze ženichových přátel? Vražda osamělé Evženie Novotné se zpočátku jeví jako zcela bez motivu. Jedinou konkrétní stopou je její nedávno ukradené auto. Je vrahem bývalý manžel Novotné, tajemný Brouček, nebo snad přítelkyně Jana? A proč se Evženie skoro dvacet let téměř nestýkala se svými rodiči?

Váz., 224 stran, 229 Kč

Edice DÝMKA - svazek 1

Aktualizováno 1.3.2009

Smrt na útesu
, Jan Cimický

Smrt na útesu a jiné povídky
Jan Cimický

Jedná se o soubor 14 detektivních povídek, které se odehrávají nejen u nás, ale i v zahraničí- např. ve Španělsku či v Číně. Autorem poutavě psaných příběhů, které se staly či mohly stát, je známý psychiatr Jan Cimický, autor desítek románů, povídek, detektivních příběhů i básní.

Titulní povídka - Smrt na útesu
Křest knihy v Luxoru - fotogalerie Františka Špačka Video z akce - www.youtube.com

Soutěže AIEP

Aktualizováno 31.1.2009

Pro kontrolu zde uvádím všechny prozatím došlé příspěvky do letošních soutěží. Pokud zde Vaše dílo chybí, kontaktujte mne na adrese cheos@seznam.cz

Cena Jiřího Marka:

Knihy jsem obdržel od těchto autorů: Juan Zamora, Jan Cimický, Roman Cílek, Inna Rottová, Jiří Svejkovský.

Cena Havrana:

Protože je soutěž anonymní, uvádím pouze názvy došlých povídek.

POZOR !!! U povídek 2, 3, 27 nebyla zaslána elektronická verze, která je nezbytná pro případné uveřejnění ve sborníku nejlepších povídek roku. Prosím o zaslání emailem.

 • Smrtná síla reklamy
 • Lívanečník
 • Blues ve tmě
 • Psi štěkají, karavana jde dál
 • Účel světí prostředky
 • Rajčata na silnici
 • Pes kouše trávu, když má pršet
 • Smůla na patách
 • Sen o milionáři
 • Prachy to je svinstvo
 • Policie, otevřete, prosím
 • Slušní lidé
 • Mrtvá dáma z předvánoční řeky
 • Svižný návrat zavilé feministky
 • Smrt moderátorky
 • Vraždy na objednávku
 • Vražda Marty z Veselice
 • Feťačka
 • Já ho znám !
 • Odnikud nikam
 • Mladý osobní strážce
 • Vášeň je krví ďábla
 • Ústa cizí ženy
 • Blbá náhoda
 • Smrt na začátku máje
 • Smrt bílých myšek
 • Křehkost motýlích křídel
 • Vražda geniální blondýnky
 • Cracker
 • Sexy dobrodružství
 • Kamarádi
 • Smrt alandského řezníka
 • Smrt v Jizeře
 • Profesorka "IN"
 • Brána do pekel
 • Skromnost je prý hezká vlastnost
 • Whodunnit
 • Villonská balada
 • Vítěz nad skromností
 • Němí svědkové
 • Kapitán z útulku
 • Jádro pudla
 • Milenci na jednu noc
 • Pomsta půvabné mrchy
 • Sherlock Holmes a záhada s obrazem v Řitce
 • O ochraně před elektrickým proudem
 • Kočičí zlato
 • Spolužáci
 • Smrt jahodové čiplenky
 • Nudné odpoledne Sherlocka Holmese
 • Až zemřeš, přijď
 • Sherlock Holmes v Praze

Autogramiáda knihy Juana Zamory - Zločin v zemi pyramid.

31.1.2009

Akce se uskuteční v pondělí 16. února 2009 od 18 hodin v baru jménem Krásný ztráty, Náprstkova 272/10, Praha 1, Staré Město.

Mapa: zde

Bližší informace o knize, kterou vydalo nakladatelství NAVA, si můžete přečíst na následujícím odkazu:

Poroty letošních soutěží

20.12.2008

Cena Jiřího Marka:

 • Antonín Jirotka
 • František Špaček
 • Andrea Vernerová

Cena Havrana:

 • Miroslav Kučera
 • Hana Nekudová
 • Karel Richter

Současná česká detektivní literatura prožívá zlaté časy

11.12.2008

Důvodem k pátrání by měla být záhada. V žánru detektivní literatury jde o nevyjasněný zločin, v běžném životě to může být cokoliv. Třeba návštěva knihkupectví a pečlivější prohlídka právě detektivní nabídky. V záplavě cizích titulů od klasiků typu Christie, Doyla, Chandlera, Francise či Cornwellové překvapivě přežívá i dnešní česká detektivka.

Článek v časopise Respekt naleznete zde nebo v novinových stáncích.

Reakce na článek

Právě vychází

5.12.2008

Jedním dechem Krimisignál 3x krimi Stalo se
Kliknutím zvětši
Kliknutím zvětši
Kliknutím zvětši

Ladislav Beran - Velký pitaval z malého města 2

27.11.2008

Ladislav Beran - Velký pitaval z malého města 2

Vyhlášení soutěží pro rok 2009

10.10.2008

Česká sekce AIEP udílí prestižní ceny v oblasti detektivní tvorby. Již po patnácté bude v roce 2009 udělena cena Havrana za nejlepší detektivní povídku roku, po dvanácté Cena Jiřího Marka za nejlepší detektivní román vydaný v uplynulém roce. Třetí ročník představuje Vavřínová koruna – autoři posílají své detektivní prvotiny - povídky, které vyhodnotí porota v rámci soutěže Havrana a vybere jednu nejlepší povídku.

V Písku výbor AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury vyhlásil soutěže pro rok 2009:

Cena Jiřího Marka:

Autoři mohou přihlásit maximálně dvě knihy detektivního nebo krimi žánru, vydané v roce 2008.
Uzávěrka soutěže 28. února 2009.

Cena Havrana:

Do Ceny Havrana pro rok 2009 může každý autor přihlásit dvě povídky o rozsahu maximálně 12 stran strojopisu (normostrana = 30 řádek x 60 úderů), delší povídky nebudou přijaty. Povídky musí být napsané či opublikované v roce 2008 a je třeba je dodat ve dvou výtiscích a na disketě nebo CD-romu.
Uzávěrka soutěže 30. ledna 2009.

Vavřínová koruna:

Soutěž pro začínající autory do 35 let. Díla v elektronické podobě v elektronické podobě zasílejte na adresu: cheos@seznam.cz
Uzávěrka soutěže 15. března 2009.

Knihy a povídky zašlete na adresu:
Ladislav Šobíšek
Mahulenina 18
162 00 Praha 6

Informace: Andrea Vernerová, 602 386 359 , ada99@grbox.cz

Krimifestival 2008 v Písku

10.10.2008

Krimifest Písek 2008

Při prvním ročníku Krimifestivalu Písku, který se konal pod záštitou starosty města Miroslava Sládka, byly vyhlášeny výsledky soutěže o Buřinku rady Vacátka. 1. cenu – Buřinku a 5.000 Kč, získala Linda Hroníková, 2. cenu Zdeněk Jarchovský a 3. cenu Věnceslava Dezortová. Soutěž o Buřinku rady Vacátka, kterou vyhlásila Česká sekce AIEP – Asociace autorů detektivní a dobrodružné literatury - se v letošním roce konala poprvé.

Podrobnější informace a fotogalerii připravil na svých stránkách František Špaček - http://www.nejenja.estranky.cz/

Článek o akci v Píseckém deníku

Vše o soutěži O Buřinku rady Vacátka